مشاوره بازاریابی مشاوره برندسازی مشاوره فروش مشاوره کسب و کار
بازاریابی عبارت است از مجموعه ای از استراتژی و اقدامات و فرآیندها در جهت برقراری ارتباط موثر و انتقال وسیع ارزش ها به مشتریان کالا و خدمات نام تجاری که بنام برند شناخته میشود را نشان یا مؤلفه متمایزکننده میتوان تلقی کرد که در شناسایی یک فعالیت اقتصادی ، شرکت یا حتی محصول از سایر موارد مشابه به مخاطب کمک می‌کند. امر فروش ، یکی از اهداف اصلی تمام کسب و کار ها در اقتصاد های خرد و کلان است و برای رسیدن به این هدف باید استراتژی و راهکار مشخص تدوین و اجرا شود . با توجه به تنوع شاخه های سرمایه گذاری ما ایجاد کسب و کار را یکی از مناسب ترین بخش های این اقدام میدانیم و تلاش میکنیم با ارائه مشاوره کسب و کار همچنین خدمات مناسب امنیت سرمایه شما را حفظ کنیم .

پیشرفت کار

گروه مشاوره سیدی از سال 1391 با هدف مطالعه و ارائه راهکار های مدیریتی در بازار اتوماسیون به عرصه علوم مدیریت ورود نمود ، با کسب موفقیت های چشم گیر در عرصه یاد شده و به منظور توسعه کسب و کار و کمک به کسب و کار های کوچک به کمک تیم وفنی و تخصصی خود اقدام به ارائه راهکار های اقتصادی در حیطه صنایع نمود . اجرای پروژه های مدیریت بازار (بازاریابی) و فروش و تجاری سازی محصولات تولیدی این گروه را در میان صنایع به یک برند تخصصی تبدیل نمود و در همین راستا نیز با گردآوری متخصصان مجرب این تخصص را در اصناف گوناگون نیز به ورطه نمایش گذاشت .

مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران و همراهی با متولیان اصناف در گرایش های مختلف ، مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینه های مدیریت ، برنامه ریزی پرخه فعالیت ، تحقیقات بازار  و فروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کار گردیده است .

هدف از خدمات این گروه مشاوره ، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط میباشد !

مقالات موضوعی

شما شایسته‌ی بهترین‌ها هستید!با ما همراه باشید


مدیریت کسب و کار

مدیریت (اداره کردن) می‌تواند به صورت فرآیند سازمان‌‌دهی مؤثر منابع جهت دستیابی به اهداف تعریف شود. مدیریت کسب و کار، به‌کارگیری این فرآیند در یک سازمان مشخص است. یک مدیر کسب و کار ممکن است دارای سطح وسیعی از مسئولیت باشد که این بستگی به سازمان موردنظر دارد.

مدیریت منابع انسانی

به مجموعه سیاست ها و اقدامات که به جنبه هایی از فعالیت کارکنان بستگی دارد، مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management) گفته می شود. از جمله ی این فعالیت و اقدامات می توان به جذب کارمند، آموزش، ارزیابی، پاداش، فراهم نمودن محیط سالم برای کارمندان اشاره داشت.

مدیریت ساخت

مدیریت ساخت عبارت است از دانش برنامه ریزی ، هماهنگی و کنترل پروژه از آغاز اجرا تا خاتمه آن ؛ با این هدف که پروژه در محدوده زمان، هزینه و با کیفیت پیش بینی شده به انجام برسد .

مشتریان

گروه بهمن
شرکت بهمن دیزل
گروز
فروشگاه های زنجیره ای اتکا
سازمان پیگیری مدیریت بحران شهر تهران
سازمان پزشکی قانونی کشور
پلار
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
شرکت حمل و نقل ریلی
رامک