مشاوره بازاریابی مشاوره برندسازی مشاوره فروش مشاوره کسب و کار
بازاریابی عبارت است از مجموعه ای از استراتژی و اقدامات و فرآیندها در جهت برقراری ارتباط موثر و انتقال وسیع ارزش ها به مشتریان کالا و خدمات نام تجاری که بنام برند شناخته میشود را نشان یا مؤلفه متمایزکننده میتوان تلقی کرد که در شناسایی یک فعالیت اقتصادی ، شرکت یا حتی محصول از سایر موارد مشابه به مخاطب کمک می‌کند. امر فروش ، یکی از اهداف اصلی تمام کسب و کار ها در اقتصاد های خرد و کلان است و برای رسیدن به این هدف باید استراتژی و راهکار مشخص تدوین و اجرا شود . با توجه به تنوع شاخه های سرمایه گذاری ما ایجاد کسب و کار را یکی از مناسب ترین بخش های این اقدام میدانیم و تلاش میکنیم با ارائه مشاوره کسب و کار همچنین خدمات مناسب امنیت سرمایه شما را حفظ کنیم .

پیشرفت کار

گروه مشاوره سیدی از سال 1391 با هدف مطالعه و ارائه راهکار های مدیریتی در بازار اتوماسیون به عرصه علوم مدیریت ورود نمود ، با کسب موفقیت های چشم گیر در عرصه یاد شده و به منظور توسعه کسب و کار و کمک به کسب و کار های کوچک به کمک تیم وفنی و تخصصی خود اقدام به ارائه راهکار های اقتصادی در حیطه صنایع نمود . اجرای پروژه های مدیریت بازار (بازاریابی) و فروش و تجاری سازی محصولات تولیدی این گروه را در میان صنایع به یک برند تخصصی تبدیل نمود و در همین راستا نیز با گردآوری متخصصان مجرب این تخصص را در اصناف گوناگون نیز به ورطه نمایش گذاشت .

مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران و همراهی با متولیان اصناف در گرایش های مختلف ، مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینه های مدیریت ، برنامه ریزی پرخه فعالیت ، تحقیقات بازار  و فروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کار گردیده است .

هدف از خدمات این گروه مشاوره ، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط میباشد !

مقالات موضوعی

شما شایسته‌ی بهترین‌ها هستید!

مقالات بازاریابی

مقالات بازاریابی

بازاریابی

مقالات منابع انسانی

مقالات منابع انسانی

منابع انسانی

طرح های اقتصادی

مقالات طرح های اقتصادی

طرح های اقتصادیبا ما همراه باشید


مدیریت کسب و کار

مدیریت (اداره کردن) می‌تواند به صورت فرآیند سازمان‌‌دهی مؤثر منابع جهت دستیابی به اهداف تعریف شود. مدیریت کسب و کار، به‌کارگیری این فرآیند در یک سازمان مشخص است. یک مدیر کسب و کار ممکن است دارای سطح وسیعی از مسئولیت باشد که این بستگی به سازمان موردنظر دارد.

مدیریت منابع انسانی

به مجموعه سیاست ها و اقدامات که به جنبه هایی از فعالیت کارکنان بستگی دارد، مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management) گفته می شود. از جمله ی این فعالیت و اقدامات می توان به جذب کارمند، آموزش، ارزیابی، پاداش، فراهم نمودن محیط سالم برای کارمندان اشاره داشت.

مدیریت ساخت

مدیریت ساخت عبارت است از دانش برنامه ریزی ، هماهنگی و کنترل پروژه از آغاز اجرا تا خاتمه آن ؛ با این هدف که پروژه در محدوده زمان، هزینه و با کیفیت پیش بینی شده به انجام برسد .

مشتریان

گروه بهمن
شرکت بهمن دیزل
گروز
فروشگاه های زنجیره ای اتکا
سازمان پیگیری مدیریت بحران شهر تهران
سازمان پزشکی قانونی کشور
پلار
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
شرکت حمل و نقل ریلی
رامک