اعتماد به نفس بالای مدیریت

اعتماد به نفس بسیار بالای مدیریت، تأمین مالی داخلی و سرمایه گذاری

اعتماد به نفس
اعتماد به نفس بالای مدیریت

 سرمایه گذاری کردن نقش بسیار اساسی در اطمینان از گسترش پایدار شرکت ها در رقابت در بازار و به وجود آوردن ارزش جدید برای سرمایه گذاری دارد.

سهامداران سیاست‌های سرمایه گذاری شرکت‌ها به وسیله طیف وسیعی از اجرا کنندگان، مانند اقتصاد کل، کلان تعیین می‌گردد.

سیاست‌های پولی، بازارهای سرمایه و عملیات شرکت عوامل مدیریتی ، مانند غیر منطقی بودن مدیران ،نیز بسیار ضروری است ، علی الخصوص در بازارهای مالی بی تاثیر و در شرکت هایی که حاکمیت شرکتی بسیارسست و ناتوان دارند .

شخص رول در سال (1986) بیان کرد که اعتماد به نفس بیش از اندازه یک رفتار عادی نامعقول و غیرعقلانی است و مدیران شرکت‌ها اکثرا گرایش به نمایش دادن آن دارند.

تصمیمات تجاری بگیرید تحقیقات این گونه نشان داده  که مدیران با اعتماد به نفس بالا  که تصمیمات سرمایه گذاری می‌گیرند که منجر به سرمایه گذاری بیش از حد یا مشکلات کم سرمایه گذاری می‌گردد. با این وجود، این مطالعات بر روی تأثیر اعتماد به نفس بسیار بالای مدیریتی بر ساختار سرمایه شرکت، تأمین مالی خارجی سررسید بدهی و سایر مسائل مالی شرکت بوده است. اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت هرگز نسبت به منابع داخلی تأمین مالی مورد مطالعه و تحقیق عمقی تنظیم نشده است.

بر اساس تئوری سفارش نوک، شرکت ها منابع مالی خود را بر اساس هزینه‌های خود طبقه بندی می‌کنند و اولویت بندی می‌نمایند. پس آنها تأمین مالی داخلی و سپس بدهی را ارجح می‌دانند و به عنوان آخرین و راه حل نهایی افزایش ارزش سهام جدید است. مدیران با اعتماد به نفس بالا که معتقدند که آنها این شرکت کم ارزش شناسایی می‌کند که تأمین مالی خارجی‌، به ویژه تأمین مالی سهام، بیش از حد ارزش گذاری شده است.

برتری دادن برای تأمین مالی داخلی نسبت به بدهی و بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام از منظر رفتاری امور مالی. مدیران شرکتها تمایل دارند که منابع مالی داخلی را از منابع دیگر متمایز کنند زیرا آنها کنترل بیشتری بر صندوق های داخلی در شرکت دارند.

پس، مدیران با اعتماد به نفس بالا ممکن است با تأمین مالی داخلی بر کارایی پروژه های سرمایه گذاری اثر گذارند. مدیران عامل با اعتماد به نفس بالا بودجه داخلی کافی برای سرمایه گذاری در شرکت را دارا هستند و از لحاظ بازار سرمایه یا حاکمیت شرکتی نظم ندارند.

در ابتدا، ما بین اعتماد به نفس بالای مدیریتی و تأمین مالی داخلی در شرکت ها یک رابطه مثبت پیدا کردیم. اعتماد به نفس بسیار بالای مدیرانی که گرایش دارند که در مورد تکنولوژی‌های متعلق به خودشان و توجه در مورد داوری خود به صورت توهمی کنترل نمایند. بنابراین وقتی این کار را انجام می‌دهند و تصمیم گیری را انجام میدهند ، آنها احتمال موفقیت را بیش از حد در نظر می‌گیرند و متصور می‌شوند. آنها بر این باور هستند که شرکت‌هایشان سود خوبی به دست می‌آورند و دارند.

پتانسیل بالا و سرمایه گذاران خارجی ارزش واقعی این شرکت ها را کمتر در نظر میگیرند و به نوعی دست کم می‌گیرند. به خاطر عدم تقارن اطلاعات و هزینه‌های معامله، مدیران گرایش به گزینش بودجه داخلی دارند و نقدینگی در داخل شرکت باقی می‌ماند.

به این موضوع رسیدیم که شرکت ‌های دولتی بیشتر از سرمایه گذاری های جدی غیرمستقیم نسبت به بنگاه‌های غیر دولتی سرمایه گذاری‌های جدی با تعداد بالاتری دارند که توسط مدیران با اعتماد به نفس بالا اجرا می‌گردد.

 در شرکت‌های دولتی در چین، بزرگترین سهامدار یک مقام دولتی است که به عنوان نماینده این شرکت کارها را اجرایی می‌کند.

اعتماد به نفس
اعتماد به نفس بالای مدیریت

معیارهای اعتماد بیش از حد مدیریت

یک واحد تجاری وقتی مفید و بهره ور در بحث سرمایه گذاری گفته می‌شود که تمامی پروژه‌هایی را که ارزش فعلی خالص مثبت دارند را انتخاب کند؛ پس، در شرایطی که هیچ گونه اصطکاکی مثلاً انتخاب ناسازگار یا هزینه نباشد، سرمایه گذاری ناکارامد، صرف نظر کردن از فرصت های سرمایه‌گذاری با ارزش فعلی مثبت می‌باشد.

علاوه بر این سرمایه گذاری غیر موثر در بردارنده انتخاب پروژه‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز می‌گردد .

حداقل دو معیاری نظری برای تعیین کارایی سرمایه‌­گذاری وجود دارد:

 1. اگر یک شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ گونه ضمانتی وجود ندارد که سرمایه گذاری درستی اجرا گردد. برای نمونه مدیران شاید با انتخاب پروژه های غیر معقول در جهت سود و انتفاع خویش و یا حتی سوء استفاده کردن  از منابع موجود، اقدام به سرمایه‌گذاری نا کارا مد و غیر موثر نمایند؛
 2. یک شرکت نیازمد این است به منظور تأمین مالی انس های سرمایه گذاری کردن، منابع را جمع بندی نماید در یک بازار موثر و کارا، همه پروژه‌های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین شود؛ هرچند بخش عمده‌­ای از ادبیات موجود در بخش مالی این را نشان می‌دهد که محدودیت‌های در زمینه مالی، توانایی و قدرت مدیران را برای تأمین مالی بسار کم می‌کند.
اعتماد به نفس
اعتماد به نفس بالای مدیریت

مزایای اعتماد به نفس بالا

دارا بودن اعتماد به نفس بالا نسبت بسیار مستقیمی با موفقیت دارد یعنی هر اندازه که اعتماد به نفس ما بالا رود به همان اندازه شجاعت و شهامت ما در جهت انتخاب اهداف بزرگتر و با ارزش نیز بیشتر می‌شود و نیز قادر خواهیم بود بسیار آسان تر با مشکلات و چالش‌ها که در این مسیر موجود است مواجهه گردیم.

1) بالا رفتن شجاعت و شهامت

اگر فقط یک مانع بین افراد و زندگی ایده آل آنها وجود داشته باشد، آن هم ترس است. چون انسان‌ها به طور طبیعی اغلب از موارد ناشناخته به ویژه اگر خارج از کنترل آنها باشد و هم دارند و هر چیزی که موجب گردد از منطقه امن مد نظر خارج شوند آنها را وحشت زده می‌کند.

یک مورد از مزایای اعتماد به نفس بالا این است؛ زمانی که ما اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم، شجاعت ما بالا می‌رود، ریسک خارج شدن از منطقه امن را پیدا می‌کنیم، ما به خودمان و قابلیت‌هایمان اطمینان داریم و این مورد را می‌دانیم که هر رخدادی هم پیش آید از پس آن بر خواهیم آمد.

این مورد که بدانیم هر اتفاقی هم که بیفتد به هر شیوه ای هم که شده از پس آن بر خواهیم آمد به آسانی می‌تواند جرات جلو رفتن را در ما بالا می‌برد و به ما کمک کند به ترس‌هایمان غلبه کنیم، ترس ها مانند سایه هستند هر اندازه که بخواهیم از آنها دور شویم، بزرگتر ‌شوند و برعکس هر چقدر که به سمتشان برویم کوچک تر می‌شوند و حالا در این میان داشتن اعتماد به نفس بزرگترین کمک را به ما خواهد کرد.

2) انتخاب اهداف بزرگتر و ارزشمندتر

دومین مورد از مزایای اعتماد به نفس بالا، انتخاب اهداف بزرگتر باارزش تر است، ما در حالت عادی شاید اهداف کوچکتر را انتخاب کنیم زیرا اطمینان نداریم که اگر یک هدف بزرگ انتخاب کنیم، قادر باشیم به آن برسیم، به همین دلیل به جای اینکه اعتماد به نفسمان را بیشتر کنیم اهدافمان را کوچکتر می‌کنیم تا در حد ما باشد.

یک شخصی که اهداف بزرگتری انتخاب می کند 100 برابر وقت بیشتری ندارد و یا 100 برابر انرژی بیشتری را در روز مصرف نمی‌کند بلکه او هم مانند همه انسان ها 24 ساعت در شبانه روز و همان انرژی محدود خودش را دارد و فرقی نمی‌کند که آن را صرف کارهای کوچک کند یا کارهای بزرگ، فقط شیوه انجام آن تفاوت دارد.

3) داشتن یک احساس عالی و رضایت

یکی از مهمترین مزایای اعتماد به نفس بالا، داشتن احساس عالی و رضایت در رابطه با خودمان است، احساسات نقش بسیار پررنگی را در زندگی ما دارند. احساسات خوب باعث به وجود آمدن اتفاقات خوب می شود و احساسات بد موجب ایجاد اتفاقات بد در زندگی ما می‌شود.

اعتماد بیش از حد مدیریتی و تأمین مالی داخلی

اقتصاددانان بر این باور هستندکه کارگزاران اغلب به طور منطقی برخورد می‌کنند.

اعتماد به نفس بالا مدیران: آنها قادر هستند با به کارگیری از حقوق خود شرکت خود را کنترل کنند و آنها را به تولید منافع شخصی تخصیص دهند.

مدیر عامل از جبران خسارت اجرایی به عنوان استاندارد و الگو در جهت رسیدن به مدیریت استفاده كرد و به این مورد رسید كه مرهون زحمات و تلاش‌های مدیران است

خوش بینی بیش از حد و اعتماد به نفس بالا این را نشان می‌دهد که کارگزاران به راحتی خوش بین می‌شوند زیرا معتقدند که به این صورت که گفته می‌شود هستند و در کنترل مهارت دارند و بسیار متعهد نیز می‌باشند.

اکثر مدیران معتقدند که آنها توانایی کنترل تصمیمات مالی را دارند و بر عملکرد تجاری تأثیر می‌گذارند.

معایب ومشکلات اعتماد به نفس بالا کاذب

 • شخص با اعتماد به نفس بالا کاذب بسیار مغرور و خودشیفته است و شاید در جامعه و در محیط کار نظرات و عقاید افراد دیگر را در نظر نگیرد و فقط حرف خودشان را ملاک قرار می‌دهند.
 • به موجب بلند پروازی زیاد و همین طور خوش‌بین بودن بیش از اندازه آن‌ها، همیشه بیشتر از توان و کارایی خود مسئولیت کارها را قبول می‌کنند. متعهد می‌شوند ولی در نهایت موفق به انجام آن نمی‌شوند.
 • این اشخاص هیچ زمان نقطه ضعف‌های خود را قبول نمی‌کنند و همین موضوع دلیلی برای مواجه شدن با مشکلات گوناگون است و توانایی اصلاح خود را ندارند.
 • شاید به خاطر اینکه فرد تظاهر می‌کند و خود را از چیزی که در حقیقت وجود دارد بزرگ‌تر در نظر میگیرد سبب آزرده شدن افراد دیگر می‌شود.
 • دلیل دیگر این که چون فرد خود را بالاتر و مهم‌تر از دیگران می‌داند، به دیگران با نگاهی تحقیرآمیز و کوچک می‌نگرند که این نوع رفتارها اصلا نیکو و پسندیده نمی‌باشد.

اشخاص دارای اعتماد به نفس بالا دارای چه خصوصیاتی هستند:

 • خودشان را نسبت به دیگران  خیلی بالاتر و مهمتر می‌دانند.
 • با دیگران همدردی نمی‌کنند.
 • همیشه تلاش دارند تا تمام توجه دیگران را به سمت خود جلب کنند.
 • موفقیت‌ها و استعدادهای خود را به طور اغراق آمیزو بزرگ نمایی برای دیگران بیان می‌نمایند.
اعتماد به نفس

نتیجه گیری

بی شک مسئله سرمایه گذاری یکی از مهمترین وظایف مدیران شرکت میباشد. درصورتی که مدیران بتوانند به درستی فرصت‌های سرمایه گذاری ارزشمند طرح های باارزش فعلی خالص مثبت در بازار را شناسایی کنند و به میزان مناسب در هر یک از آنها سرمایه گذاری نمایند، درنتیجه گیری این امر سبب رشد شرکت شده و ثروت سهامداران افزایش پیدا خواهد کرد.

بیشتر مدیران بر آن، تأثیر زیادی بر میزان سرمایهگذاریهای شرکت دارد. پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که میزان سرمایه

گذاری شرکت عالوه بر ویژگیهای شرکت و شرایط بازار، تحت تأثیر خصوصیات فردی مدیران نیز قرار دارد. در سالهای اخیر

مطالعات زیادی در این زمینه انجام پذیرفته که نشان میدهد مدیران همواره به صورت کامالً عقالیی رفتار نکرده و تحت تأثیر

اعتمادبه نفس بیش از حد و خوشبینی‌های افراطی شاید تصمیماتی غیر عقلانی به وجود آورد که تأثیری مهم بر فعالیت‌های مالی شرکت، به ویژه مبحث سرمایه گذاری دارد.

مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران و همراهی با متولیان اصناف در گرایش های مختلف ، مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینه های مدیریت ، برنامه ریزی پرخه فعالیت ، تحقیقات بازار  و فروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کار گردیده است .

هدف از خدمات این گروه مشاوره ، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط میباشد !

گروه مشاوره سیدی سابقه همکاری با واحدهای خدماتی و صنعتی متفاوتی را در رزومه فعالیتی و پژوهشی خود دارد. آنچه در گروه مشاوره سیدی انجام می شود، خلق ایده نو ، پرورش ایده ، ظهور ایده ، عملیاتی سازی ایده ، ایجاد کسب و کار ، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفایی میباشد .

شماره تماس: 09-88288307-021


برای دانلود مقاله ایجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *