اعتماد به نفس بسیار بالای مدیریت

اعتماد به نفس بسیار بالای مدیریت ، تأمین مالی داخلی و سرمایه گذاری

اعتماد به نفس

 سرمایه گذاری کردن نقش بسیار اساسی در اطمینان از گسترش پایدار شرکت ها در رقابت در بازار و به وجود آوردن ارزش جدید برای سرمایه گذاری دارد.

سهامداران سیاست های سرمایه گذاری شرکت ها به وسیله طیف وسیعی از اجرا کنندگان، مانند اقتصاد کل ، کلان تعیین می گردد.

سیاست های پولی ، بازارهای سرمایه و عملیات شرکت عوامل مدیریتی ، مانند غیر منطقی بودن مدیران ،نیز بسیار ضروری است ، علی الخصوص در بازارهای مالی بی تاثیر و در شرکت هایی که حاکمیت شرکتی بسیارسست و ناتوان دارند .

شخص رول در سال (1986) بیان کرد که اعتماد به نفس بیش از اندازه یک رفتار عادی نامعقول و غیرعقلانی است و مدیران شرکت ها اکثرا گرایش به نمایش دادن آن دارند.

تصمیمات تجاری بگیرید تحقیقات این گونه نشان داده  که مدیران با اعتماد به نفس بالا  که تصمیمات سرمایه گذاری می گیرند که منجر به سرمایه گذاری بیش از حد یا مشکلات کم سرمایه گذاری می گردد (هیتون ، 2002 ، بیتس ، 2005 ؛ شین و همکاران ، 2007) با این وجود ، این مطالعات بر روی تأثیر اعتماد به نفس بسیار بالای مدیریتی بر ساختار سرمایه شرکت ، تأمین مالی خارجی سررسید بدهی و سایر مسائل مالی شرکت بوده است.اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت هرگز نسبت به منابع داخلی تأمین مالی مورد مطالعه و تحقیق عمقی تنظیم نشده است.

بر اساس تئوری سفارش نوک ، شرکت ها منابع مالی خود را بر اساس هزینه های خود طبقه بندی می کنند و اولویت بندی می نمایند ، پس آنها تأمین مالی داخلی و سپس بدهی را ارجح می دانند و به عنوان آخرین و راه حل نهایی افزایش ارزش سهام جدید است. مدیران با اعتماد به نفس بیش از حد که معتقدند که آنها این شرکت کم ارزش شناسایی می کند که تأمین مالی خارجی ، به ویژه تأمین مالی سهام ، بیش از حد ارزش گذاری شده است.

برتری دادن برای تأمین مالی داخلی نسبت به بدهی و بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام از منظر رفتاری امور مالی ، مدیران شرکتها تمایل دارند که منابع مالی داخلی را از منابع دیگر متمایز کنند زیرا آنها کنترل بیشتری بر صندوق های داخلی در شرکت دارند.

پس ، مدیران با اعتماد به نفس بالا ممکن است با تأمین مالی داخلی بر کارایی پروژه های سرمایه گذاری اثر گذارند. مدیران عامل با اعتماد به نفس بالا بودجه داخلی کافی برای سرمایه گذاری در شرکت را دارا هستند و از لحاظ بازار سرمایه یا حاکمیت شرکتی نظم ندارند.

در ابتدا ، ما بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و تأمین مالی داخلی در شرکت ها یک رابطه مثبت پیدا کردیم. اعتماد به نفس بسیار بالای مدیرانی که گرایش دارند که در مورد تکنولوژی های متعلق به خودشان و توجه در مورد داوری خود به صورت توهمی کنترل نمایند ، بنابراین وقتی این کار را انجام میدهند و تصمیم گیری را انجام میدهند ، آنها احتمال موفقیت را بیش از حد در نظر میگیرند و متصور می شوند. آنها بر این باور هستند که شرکت هایشان سود خوبی به دست می آورند و دارند.

پتانسیل بالا و سرمایه گذاران خارجی ارزش واقعی این شرکت ها را کمتر در نظر میگیرند و به نوعی دست کم میگیرند. به خاطر عدم تقارن اطلاعات و هزینه های معامله ، مدیران گرایش به گزینش بودجه داخلی دارند و نقدینگی در داخل شرکت باقی می ماند.

به این موضوع رسیدیم که شرکت های دولتی بیشتر از سرمایه گذاری های جدی غیرمستقیم نسبت به بنگاه های غیر دولتی سرمایه گذاری های جدی با تعداد بالاتری دارند که توسط مدیران با اعتماد به نفس بالا اجرا می گردد.

 در شرکت های دولتی در چین ، بزرگترین سهامدار یک مقام دولتی است که به عنوان نماینده این شرکت کارها را اجرایی میکند.

اعتماد به نفس

معیارهای اعتماد بیش از حد مدیریت

یک واحد تجاری وقتی مفید و بهره ور در بحث سرمایه گذاری گفته میشود که تمامی پروژههایی را که ارزش فعلی خالص مثبت دارند را انتخاب کند؛پس، در شرایطی که هیچ گونه اصطکاکی مثلاً انتخاب ناسازگار یا هزینه نباشد، سرمایه گذاری ناکارامد، صرف نظر کردن از فرصت های سرمایه‌گذاری با ارزش فعلی مثبت می باشد.

علاوه بر این سرمایه گذاری غیرموثردر بردارنده انتخاب پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز میگردد .

حداقل دو معیاری نظری برای تعیین کارایی سرمایه­گذاری وجود دارد:

 1. اگر یک شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ گونه ضمانتی وجود ندارد که سرمایه گذاری درستی اجرا گردد. برای نمونه مدیران شاید با انتخاب پروژه های غیر معقول در جهت سود و انتفاع خویش و یا حتی سوء استفاده کردن  از منابع موجود، اقدام به سرمایهگذاری نا کارا مد و غیر موثر نمایند؛
 2. 2.      یک شرکت نیازمد این است به منظور تأمین مالی انس های سرمایه گذاری کردن، منابع را جمع بندی نماید در یک بازار موثر و کارا، همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین شود؛ هرچند بخش عمده­ای از ادبیات موجود در بخش مالی این را نشان میدهد که محدودیتهای در زمینه مالی، توانایی و قدرت مدیران را برای تأمین مالی بسار کم میکند .
اعتماد به نفس

مزایای اعتماد به نفس بالا

دارا بودن اعتماد به نفس بالا نسبت بسیار مستقیمی با موفقیت دارد یعنی هر اندازه که اعتماد به نفس ما بالا رود به همان اندازه شجاعت و شهامت ما در جهت انتخاب اهداف بزرگتر و با ارزش نیز بیشتر می شود و نیز قادر خواهیم بود بسیار آسان تر با مشکلات و چالش ها که در این مسیر موجود است مواجهه گردیم.

1) بالا رفتن شجاعت و شهامت

اگر فقط یک مانع بین افراد و زندگی ایده آل آنها وجود داشته باشد، آن هم ترس است.چون انسان ها به طور طبیعی اغلب از موارد ناشناخته به ویژه اگر خارج از کنترل آنها باشد وهم دارند و هر چیزی که موجب گردد از منطقه امن مد نظر خارج شوند آنها را وحشت زده می کند.

یک مورد از مزایای اعتماد به نفس این است؛ زمانی که ما اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم، شجاعت ما بالا می رود، ریسک خارج شدن از منطقه امن را پیدا می کنیم، ما به خودمان و قابلیت هایمان اطمینان داریم و این مورد را میدانیم که هر رخدادی هم پیش آید از پس آن بر خواهیم آمد.

این مورد که بدانیم هر اتفاقی هم که بیفتد به هر شیوه ای هم که شده از پس آن بر خواهیم آمد به آسانی می تواند جرات جلو رفتن را در ما بالا میبرد و به ما کمک کند به ترس هایمان غلبه کنیم، ترس ها مانند سایه هستند هر اندازه که بخواهیم از آنها دور شویم، بزرگتر می شوند و برعکس هر چقدر که به سمتشان برویم کوچک تر می شوند و حالا در این میان داشتن اعتماد به نفس بزرگترین کمک را به ما خواهد کرد.

2) انتخاب اهداف بزرگتر و ارزشمندتر

دومین مورد از مزایای اعتماد به نفس بالا، انتخاب اهداف بزرگتر باارزش تر است، ما در حالت عادی شاید اهداف کوچکتر را انتخاب کنیم زیرا اطمینان نداریم که اگر یک هدف بزرگ انتخاب کنیم، قادر باشیم به آن برسیم، به همین دلیل به جای اینکه اعتماد به نفسمان را بیشتر کنیم اهدافمان را کوچکتر می کنیم تا در حد ما باشد.

یک شخصی که اهداف بزرگتری انتخاب می کند 100 برابر وقت بیشتری ندارد و یا 100 برابر انرژی بیشتری را در روز مصرف نمیکند بلکه او هم مانند همه انسان ها 24 ساعت در شبانه روز و همان انرژی محدود خودش را دارد و فرقی نمی کند که آن را صرف کارهای کوچک کند یا کارهای بزرگ، فقط شیوه انجام آن تفاوت دارد.

3) داشتن یک احساس عالی و رضایت

یکی از مهمترین مزایای اعتماد به نفس بالا، داشتن احساس عالی و رضایت در رابطه با خودمان است، احساسات نقش بسیار پررنگی را در زندگی ما دارند، احساسات خوب باعث به وجود آمدن اتفاقات خوب می شود و احساسات بد موجب ایجاد اتفاقات بد در زندگی ما می شود.

اعتماد بیش از حد مدیریتی و تأمین مالی داخلی

اقتصاددانان بر این باور هستندکه کارگزاران اغلب به طور منطقی برخورد میکنند.

اعتماد به نفس بیش از حد مدیران: آنها قادر هستند با به کارگیری از حقوق خود شرکت خود را کنترل کنند و آنها را به تولید منافع شخصی تخصیص دهند.

مدیر عامل از جبران خسارت اجرایی به عنوان استاندارد و الگو در جهت رسیدن به مدیریت استفاده كرد و به این مورد رسید كه مرهون زحمات و تلاش های مدیران است

خوش بینی بیش از حد و اعتماد به نفس بیش از حد این را نشان میدهد که کارگزاران به راحتی خوشبین می شوند زیرا معتقدند که به این صورت که گفته میشود هستند و در کنترل مهارت دارند و بسیار متعهد نیز می باشند.

اکثر مدیران معتقدند که آنها توانایی کنترل تصمیمات مالی را دارند و بر عملکرد تجاری تأثیر می گذارند.

معایب ومشکلات اعتماد به نفس کاذب

 • شخص با اعتماد به نفس کاذب بسیار مغرور و خودشیفته است و شاید در جامعه و در محیط کار نظرات و عقاید افراد دیگر را در نظر نگیرد و فقط حرف خودشان را ملاک قرار می دهند.
 • به موجب بلندپروازی زیاد و همین طور خوش‌بین بودن بیش از اندازه آن‌ها، همیشه بیشتر از توان و کارایی خود مسئولیت کارها را قبول میکنند و متعهد میشوند ولی در نهایت موفق به انجام آن نمی‌شوند.
 • این اشخاص هیچ زمان نقطه ضعف‌های خود را قبول نمیکنند و همین موضوع دلیلی برای مواجه شدن با مشکلات گوناگون است و توانایی اصلاح خود را ندارند.
 • شاید به خاطر اینکه فرد تظاهر می‌کند و خود را از چیزی که در حقیقت وجود دارد بزرگ‌تر در نظر میگیرد سبب آزرده شدن افراد دیگر میشود.
 • دلیل دیگر این که چون فرد خود را بالاتر و مهم‌تر از دیگران می‌داند، به دیگران با نگاهی تحقیرآمیزو کوچک مینگرند که این نوع رفتارها اصلا نیکو و پسندیده نمی باشد.

اشخاص دارای اعتماد به نفس بالا دارای چه خصوصیاتی هستند:

 • خودشان را نسبت به دیگران  خیلی بالاتر و مهمتر میدانند.
 • با دیگران همدردی نمی‌کنند.
 • همیشه تلاش دارند تا تمام توجه دیگران را به سمت خود جلب کنند.
 • موفقیت‌ها و استعدادهای خود را به طور اغراق آمیزو بزرگ نمایی برای دیگران بیان مینمایند.
اعتماد به نفس

نتیجه گیری

بی شک مسئله سرمایه گذاری یکی از مهمترین وظایف مدیران شرکت میباشد. درصورتی که مدیران بتوانند به درستی فرصتهای سرمایه گذاری ارزشمند طرح های باارزش فعلی خالص مثبت در بازار را شناسایی کنند و به میزان مناسب در هر یک از آنها سرمایه گذاری نمایند، درنتیجه گیری این امر سبب رشد شرکت شده و ثروت سهامداران افزایش پیدا خواهد کرد.

بیشتر مدیران بر آن، تأثیر زیادی بر میزان سرمایهگذاریهای شرکت دارد. پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که میزان سرمایه

گذاری شرکت عالوه بر ویژگیهای شرکت و شرایط بازار، تحت تأثیر خصوصیات فردی مدیران نیز قرار دارد. در سالهای اخیر

مطالعات زیادی در این زمینه انجام پذیرفته که نشان میدهد مدیران همواره به صورت کامالً عقالیی رفتار نکرده و تحت تأثیر

اعتمادبه نفس بیش از حد و خوشبینی های افراطی شاید تصمیماتی غیر عقلانی به وجود آورد که تأثیری مهم بر فعالیتهای مالی شرکت، به ویژه مبحث سرمایه گذاری دارد.

مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران و همراهی با متولیان اصناف در گرایش های مختلف ، مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینه های مدیریت ، برنامه ریزی پرخه فعالیت ، تحقیقات بازار  و فروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کار گردیده است .

هدف از خدمات این گروه مشاوره ، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط میباشد !

گروه مشاوره سیدی سابقه همکاری با واحدهای خدماتی و صنعتی متفاوتی را در رزومه فعالیتی و پژوهشی خود دارد. آنچه در گروه مشاوره سیدی انجام می شود، خلق ایده نو ، پرورش ایده ، ظهور ایده ، عملیاتی سازی ایده ، ایجاد کسب و کار ، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفایی میباشد .


برای دانلود مقاله ایجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *