مشتری، شریان حیات دنیای کسب  وکار است. اگر این شریان به هر علتی قطع شود، چه تولیدکننده  و چه خدمات  دهنده، هیچ کدام قادر به ادامه  ی حیات خود در میان انبوه رقبا نخواهند بود. از این  رو، صاحبان مشاغل تولیدی و خدماتی همواره با تکیه بر استراتژی  های بازاریابی، سعی در حفظ جریان دائمیِ این شریان دارند.

استراتژی  های بازاریابی دارای انواع بسیار متنوعی هستند و اگر متناسب با مختصات و اهداف هر کسب  وکاری انتخاب و اجرا شوند، موجب پایه  ریزی یک رابطه  ی سودآورِ درازمدت با مشتری خواهند شد. در ادامه به معرفی انواع بازاریابی می  پردازیم و از ۴۷ نوع استراتژی مختلف سخن خواهیم گفت که ضامن افزایش مشتریان جدید و توسعه   برند کسب  وکارها خواهند بود.