تناقضاتی که در رهبری بزرگ وجود دارد چه مواردی هستند؟

مهم نیست که امروز چگونه یاد گرفته اید که رهبری بزرگ باشید، مواقعی وجود دارد که چیزی مثل نوسان، عدم اطمینان، پیچیدگی و ابهام نمود پیدا می‌کند و خود را نشان می‌دهد و شما نمی دانید چه کاری باید انجام دهید.

رهبران امروزی به چیزی بیش از هوش، آموزش و کاریزما نیاز دارند. او احساس می‌کند که امروز کارمندان آگاه‌تر، شایسته‌تر، آشکارتر، احساساتی‌تر و پرتوقع‌تر سر کار می‌آیند. در این مقاله به مبحث رهبری بزرگ اشاره می‌شود.

در رهبری بزرگ:

 • اعتماد به نفس و فروتنی را متعادل کنید.
 • از بینایی و نقاط کور آنها استفاده کنید.
 • دید و نامرئی را در آغوش بگیرید.
 • سرسخت و باز هستند.
 • عمیقاً شخصی و شخصی و ذاتاً جمعی هستند.
 • هم معلم هستند و هم یادگیرنده.
 • استانداردهای بالا و بخشش مهربانانه را الگو برداری کنید.
 • به موقع و بی زمان هستند.

در هر یک از این پارادوکس‌ها، داستان‌هایی از رهبران بزرگی را به اشتراک می‌گذارد که آن را کشف کرده‌اند، با تحقیقات و شواهدی که نشان می‌دهد چگونه این دو عمل یا ویژگی کاملاً متفاوت به شما در محل کار کمک می‌کنند.

به عنوان مثال، متعادل کردن اعتماد به نفس و فروتنی ممکن است تقریباً متناقض به نظر برسد، ممکن است بگویید یک پارادوکس. اما این دو ویژگی متضاد می‌تواند به یک رهبر کمک کند معتبرتر، قابل باورتر و معتبرتر باشد.

با توجه به نیاز فصل تعادل اعتماد به نفس و فروتنی ، شخصی به نام المور ایده‌هایی را در مورد نحوه تمرین این پارادوکس ارائه می‌دهد:

وقتی در جلسات تصمیم گیری هستید، طوری بحث کنید که انگار فکر می‌کنید حق با شماست، اما طوری گوش کنید که انگار فکر می‌کنید اشتباه می‌کنید.

وقتی با یکی از اعضای تیم درگیری دارید، مایل باشید در چند نبرد شکست بخورید.

زمانی که با محتوای جدید آشنا می‌شوید، طوری باشید که انگار نیاز به آموزش دارید.

خیلی زیاد اعتماد به نفس نداشته باشید.

داشتن اعتماد به نفس را با داشتن قطعیت اشتباه نگیرید.

اجازه ندهید فروتنی شما را به شکلی خجالتی کند یا اینطور نمایش دهد.

آنچه را که نمی دانید بدانید و به کاری که انجام می دهید اعتماد داشته باشید.

برای جلوگیری از اعتماد به نفس بیش از حد، به آنچه دیگران می‌گویند عیب‌های شما گوش دهید.

بله، رهبری بزرگ در دنیای امروز یک چالش است. زندگی پر از پارادوکس و تناقض است. گاهی اوقات با عقب نشینی، اجرا در عین تفکر، برون گرا و درون گرا بودن، پیشرو و پیرو، با اعتماد به نفس و فروتن به جلو حرکت می‌کنیم. پارادوکس ها قابل حل نیستند بلکه باید مدیریت شوند. این تداومی برای حرکت است. این نیاز به سطح بالایی از آگاهی دارد. رهبران این پارادوکس ها را شفاف می‌کنند.

رهبری بزرگ به ندرت آسان است، اما امروزه چالش همکاری با جمعیت تحصیلکرده‌تر، شایسته‌تر، و باهوش‌تر که انتظارات رضایت و پاداش بیشتری نسبت به نسل‌های گذشته دارند، برای ما فراهم می‌کند. رهبران غیرمعمول به این دلیل برجسته می شوند که می توانند ویژگی‌های به ظاهر متناقض را برای رهبری چنین افرادی به کار گیرند.     

رهبری بزرگ -003
رهبری بزرگ

پارادوکس رهبری چیست؟

تناقض این است که رهبران احساس می‌کنند باید مانند قهرمانان رفتار کنند. داشتن اعتماد به نفس مساوی با عدم تمایل به تغییر مسیر نیست. رهبری مستلزم توانایی گرفتن مشاوره از طرف‌های مختلف و تصمیم گیری بر اساس ورودی‌های مختلف است.

رهبری بزرگ واقعی توانایی زندگی و رهبری تغییری است که در دیگران انتظار داریم. به همین دلیل است که رهبران واقعی هرگز در دفتر خود پنهان نمی‌شوند، آنها همیشه نماد قابل مشاهده آنچه می خواهند دیگران شوند هستند. این اقدام اساسی برای پیروزی حیاتی است.

رهبری بزرگ -004
رهبری بزرگ

پارادوکس و تناقضات رهبری بزرگ

 1. رهبران غیر معمول اعتماد و فروتنی را متعادل می کنند

رهبری امروز مستلزم ترکیب این دو ویژگی است – اعتماد به نفس و فروتنی. واقعیت به سرعت تغییر می‌کند، رهبران نمی توانند مغرور شوند، اما در وضعیت یادگیری باقی می‌مانند. در عین حال، اعضای تیم مشتاق این هستند که رهبرانشان اعتماد به نفس را به آنها القا کنند.

اعتماد به نفس به همراه فروتنی انرژی یقین و انعطاف پذیری آموزش را برای ایجاد هم افزایی در مشارکت‌ها فراهم می‌آورد.

اعتماد به نفس معتقد است که شما می‍‌توانید کار را انجام دهید. خودخواهی معتقد است که این کار آسان خواهد بود.

 • رهبران غیر معمول هم از بینش و هم از نقاط کور خود استفاده می‌کنند.

چشم‌انداز به رهبران جهت می‌دهد، اما نقاط کور اغلب انگیزه‌ای هستند که آنها را قادر می‌سازد تا به یک ایده به روشی غیرمتعارف نزدیک شوند و باور کنند که می‌توانند آن را از بین ببرند. بیشتر سرمایه‌گذاری‌های جدید به یک رهبر نیاز دارند که هدف مشخصی داشته باشد که می‌خواهند به آن ضربه بزنند. در عین حال، ناتوانی آنها در دیدن همه موانع یا چالش ها از قبل به آنها کمک می‌کند تا انرژی خود را در تلاش برای ضربه زدن به هدف خود حفظ کنند. به طور خلاصه، در رهبری بزرگ اغلب باید چیزی را ببینند تا به هدف خود برسند.

 • رهبری بزرگ هم دیده شدن و هم نامرئی بودن را می پذیرند.

در ابتدای هر ماموریت، اکثر مردم به یک رهبر قابل مشاهده نیاز دارند که نشان دهد چه کاری باید انجام دهد و هدف را روشن می‌کند. با این حال، با گذشت زمان، این افراد به رهبر نیاز دارند که کناره گیری کند تا به آنها اجازه دهد پتانسیل خود را درک کنند.

این افراد رهبری می‌کنند و سپس از سر راه خارج می شوند. به طور خلاصه، آنها پارادوکس این را می پذیرند که در لحظه‌های مناسب هم قابل مشاهده و هم نامرئی هستند.

 • رهبران در رهبری بزرگ هم سرسخت و هم ذهن باز هستند.

رهبران بدون داشتن اراده قوی هرگز به یک هدف نمی رسند. بدون اراده سرسختانه، موانع آنها را متوقف خواهند کرد. در عین حال، آنها ساده لوح خواهند بود که فکر کنند در آغاز یک سرمایه گذاری همه پاسخ‌ها را دارند. آنها باید به روی صدای مشاوره باز باشند. انعطاف پذیری و سازگاری با واقعیت های در حال تغییر.

اگر می‌خواهیم رهبرانی با فکر باز باشیم، باید هم امنیت عاطفی و هم اراده قوی داشته باشیم، ما باید از لحاظ احساسی به اندازه کافی ایمن باشیم تا ایده های مخالف را هضم کنیم.

 • رهبران غیر معمول هم عمیقا شخصی و هم ذاتا جمعی هستند.

مردم نیاز به دید بزرگ از رهبر خود دارند، کسی که گرانش آنچه را که اتفاق افتاده و مراحل لازم برای پاسخ به آن را درک کند. در عین حال، مردم به رهبری نیاز دارند که با سفر شخصی آنها همدل باشد. کسی که درک میکند که مبارزه چه احساسی برای افراد دارد و دیدگاه را با لمس شخصی بیان می‌کند.

رهبران خردمند مردم خود را درک می کردند و سه هدیه ارائه می کردند: زمینه مشکلات، کاربردها و باور.

 • رهبران غیر معمول هم معلم هستند و هم یادگیرنده.

در روزگار تغییرات بی وقفه ما، رهبران مجبورند معلم باشند و سازمان‌ها مجبور به تطبیق شوند. اما برای انجام این کار، این رهبران قبل از هر چیز باید یادگیرنده مادام العمر باشند، همیشه سازگار باشند و هرگز بر آنچه می‌دانند متکی نباشند. رهبران هم مخزن اطلاعات و هم کتابخانه اطلاعات هستند.

پیش نیاز یادگیرنده ماندن در زمانی که معلم هستید، امنیت عاطفی است. اگر یک رهبر ناامن هستید، به زودی دفاع از ایده های گذشته خود را آغاز خواهید کرد. اگر کسی راه حلی بهتر از راه حل شما داشته باشد، احساس خطر یا حتی آواره خواهید کرد.

 • رهبری بزرگ هم استانداردهای بالا و هم بخشش مهربانانه را مدل می‌کنند.

تناقض این رهبر غیر معمول تمایل آنها به بخشش مردم است. این به این معنا نیست که آنها استانداردهای خود را پایین می‌آورند. این به سادگی این است که آنها می توانند عضوی از تیم را که اذعان می کند نتوانسته اند استاندارد را رعایت کنند و بهبود را انتخاب می‌کند، تبرئه کنند.

وقتی اعضای تیم بدانند که رهبرشان استانداردهای بالایی دارد، اما مایل است اشتباهاتش را ببخشد، آنها را آزاد می‌کند تا خودشان را تحت فشار بگذارند، ریسک‌های مناسب را بپذیرند و زمانی که معمولاً ممکن است عقب‌نشینی کنند و ایمن باشند، شروع کنند.

رهبری بزرگ -001
رهبری بزرگ
 • رهبری بزرگ هم به موقع و هم بی زمان هستند.

رهبران غیر معمول در قرن بیست و یکم باید این پارادوکس بسیار دشوار را متعادل کنند. اول، آنها باید اصول جاودانه‌ای را که باعث موفقیت پایدار می‌شوند، بپذیرند و پیش ببرند، ارزش‌هایی که آزمون زمان را پس داده‌اند و در همه نسل‌ها و در هر زمینه‌ای کار کرده‌اند. در عین حال، این رهبران باید از روش‌های مرتبط فرهنگی و منابع آینده‌نگر استفاده کنند.

هویت اصلی آنها بی سن و سال است، اما نحوه عملکرد آنها پیشرفته است و سرعت را برای دیگران تعیین می کند. آنها مشتاق به دنبال فرصت‌های آینده هستند. نکاتی برای موفقیت یک رهبر جدید وجود دارد که اگر رعایت شود، نتیجه برای ساطمان مثبت است.

مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران و همراهی با متولیان اصناف در گرایش‌های مختلف. مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینه‌های مدیریت، برنامه ریزی چرخه فعالیت، تحقیقات بازار و فروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کار گردیده است.

هدف از خدمات این گروه مشاوره، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط می‌باشد!

گروه مشاوره سیدی سابقه همکاری با واحدهای خدماتی و صنعتی متفاوتی را در رزومه فعالیتی و پژوهشی خود دارد. آنچه در گروه مشاوره سیدی انجام می‌شود، خلق، پرورش، ظهور وعملیاتی سازی ایده، ایجاد کسب و کار، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفایی می‌‌باشد.

شماره تماس: 09-88288307-021
2 thoughts on “تناقضاتی که در رهبری بزرگ وجود دارد چه مواردی هستند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *