hamayesh-seyedi

گروه مشاوره سیدی از سال 1391

گروه مشاوره سیدی از سال 1391 با هدف مطالعه و ارائه راهکار های مدیریتی در بازار اتوماسیون به عرصه علوم مدیریت ورود نمود ، با کسب موفقیت های چشم گیر در عرصه یاد شده و به منظور توسعه کسب و کار و کمک به کسب و کار های کوچک به کمک تیم وفنی و تخصصی خود اقدام به ارائه راهکار های اقتصادی در حیطه صنایع نمود . اجرای پروژه های مدیریت بازار (بازاریابی) و فروش و تجاری سازی محصولات تولیدی این گروه را در میان صنایع به یک برند تخصصی تبدیل نمود و در همین راستا نیز با گردآوری متخصصان مجرب این تخصص را در اصناف گوناگون نیز به ورطه نمایش گذاشت .

مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران و همراهی با متولیان اصناف در گرایش های مختلف ، مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینه های مدیریت ، برنامه ریزی پرخه فعالیت ، تحقیقات بازار  و فروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کار گردیده است .

هدف از خدمات این گروه مشاوره ، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط میباشد !

گروه مشاوره سیدی سابقه همکاری با واحدهای خدماتی و صنعتی متفاوتی را در رزومه فعالیتی و پژوهشی خود دارد. آنچه در گروه مشاوره سیدی انجام می شود، خلق ایده نو ، پرورش ایده ، ظهور ایده ، عملیاتی سازی ایده ، ایجاد کسب و کار ، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفایی میباشد .

ویژگی که ما را نسبت به سایر مشاورین متمایز ساخته است مدیریت عملیاتی ، بازاریابی عملیاتی، تدوین برنامه جامع تبلیغات، تجاری سازی، مهندسی فروش، مدیریت برند و برندسازی و همچنین تدوین برنامه بازاریابی و فروش سیستماتیک شده است.

 

خدمات گروه ما شامل علوم تخصصی زیر می باشد که توسط کارشناسان خبره در هر بخش مورد عرض یابی قار میگیرد :

 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت تجارت بین الملل
 • مدیریت برند و برندسازی
 • مدیریت مالی و حسابداری
 • مدیریت صادرات واردات
 • مدیریت توسعه کسب و کار
 • مدیریت بازاریابی و فروش
 •  مدیریت بازاریابی بین الملل
 • مدیریت مذاکرات و مکاتبات تجاری بین الملل
 • مدیریت بازاریابی اینترنتی (مشاوره دیجیتال مارکتینگ)
 • مدیریت برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک) کسب و کار

تیم ما

seyedi

گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت با تحلیل شرایط روز  و همراهی با متولیان اصناف در گرایش های مختلف ، مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینه های مدیریت،برنامه ریزی، تحقیقات بازارو فروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کار گردیده است .

seyedi

ویژگی که ما را نسبت به سایر مشاورین متمایز ساخته است مدیریت عملیاتی ، بازاریابی عملیاتی، تدوین برنامه جامع تبلیغات، تجاری سازی، مهندسی فروش، مدیریت برند و برندسازی و همچنین تدوین برنامه بازاریابی و فروش سیستماتیک شده است.

seyedi

هدف از خدمات این گروه مشاوره ، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط میباشد! تامین منابع مالی حوزه مسئولیت از طریق ارتباط با اداره کل بودجه و ارائه خدمات.تبیین و توجیه برنامه کار و بودجه پیشنهادی، مشارکت در مناقصه ها و مزایده های موجود دراین زمینه

گروه سیدی