خصوصیات و اهمیت فرهنگ محیط کار سالم

فرهنگ محیط کار مجموعه ای از نگرش‌ها، باورها و رفتارهایی است که جو منظم یک محیط کار را فراهم می‌آورد. فرهنگ محیط کار مشخص می‌کند که فرد چه اندازه با محیط خود در یک شغل جدید سازگار است. توانایی شخص در ایجاد روابط حرفه ای با همکاران را قراهم می‌کند. اهمیت منابع انسانی در سازمان، موضوعی بسیار پراهمیت است که برای موفقیت مشاغل باید به آن توجه شود.

یک سازمان برای کسب اهداف و مقاصد معین به وسیله  گردهم آوردن افراد در یک  مجموعه مشترک و ایجاد انگیزه در آنها برای فراهم کردن بهترین سطح خود شکل می‌گیرد. لذت بردن در محل کار برای کارکنان ضروری است تا احساس وفاداری نسبت به آن محیط و کار ایجاد گردد.

فرهنگ محیط کار نقش مهمی در استخراج بهترین‌ها از کارکنان و چسبیدن آنها به سازمان برای مدت زمان زیاد ایفا می‌کند. سازمان باید فضای مثبتی را برای کارکنان فراهم کند تا آنها به جای دخالت در کار هم، روی کار خود تمرکز داشته باشند.

فرهنگ محیط کار چیست؟

فرهنگ محیط کار مفهومی است که به مطالعه موارد زیر می‌پردازد:

 • باورها، فرآیندهای فکری، نگرش کارکنان.
 • ایدئولوژی‌ها و اصول سازمان.

این فرهنگ فعالیتی است که شیوه ارتباط میان کارکنان با یکدیگر و طریقه عملکرد یک سازمان یا مجموعه را مشخص می‌کند. عموما، فرهنگ کار به ذهنیت کارکنان اشاره می‌کند که بیشتر فضای سازمان را تعیین می‌کند.

وقتی می‌توان گفت که یک سازمان فرهنگ محیط کاری قوی دارد که کارکنان قوانین و مقررات سازمان به طور کامل رعایت کنند.

فرهنگ در محیط کار چه تأثیری دارد؟

هدف اصلی از داشتن یک محیط کاری سالم این است که کسب و کار شما رونق بیشتری داشته باشد. اگر قصد دارید افرادی که برای شما کار می‌کنند  افراد خلاقی باشند و تا بهره وری بالایی داشته باشند، باید برای آنها زمان بگذارید و یک فرهنگ محیط کار سالم را فراهم آورید. این به ارتقاء روحیه کارکنان، بهبود خلق و خوی آنها و افزایش تعامل کمک می‌کند.

موارد متعددی در گسترش فرهنگ محیط کار نقش دارند، از جمله:

 • رهبری

نحوه ارتباط و تعامل رهبران شما با کارمندان، آنچه که آنها ارتباط برقرار می‌کنند و بر آنها تأکید می‌کنند. نحوه تصمیم گیری آنها، میزان اعتماد آنها، و باورها و تصوراتی که آنها را تقویت می‌کنند.

 • مدیریت

سازمان شما چگونه مدیریت می‌شود. سیستم‌ها، رویه‌ها، ساختار، سلسله مراتب، کنترل‌ها و اهداف آن. درجه ای که مدیران کارکنان را برای تصمیم گیری، حمایت و تعامل با آنها و عملکرد مداوم توانمند می‌کنند.

 • تمرینات محل کار

اقدامات مربوط به استخدام، گزینش، حضور در هیئت مدیره، پاداش و مزایا، پاداش و تقدیر، آموزش و توسعه، پیشرفت/ترفیع، مدیریت عملکرد، تندرستی و تعادل کار و زندگی و همچنین محل کار رسم و رسوم.

 • سیاست‌ها و فلسفه‌ها

سیاست‌های استخدامی شامل، اما نه محدود به حضور، لباس پوشیدن، آیین‌نامه رفتار و زمان‌بندی، علاوه بر فلسفه‌های سازمانی مانند استخدام، غرامت، پرداخت برای عملکرد و انتقال و ارتقای داخلی.

 • مردم

شخصیت‌ها، باورها، ارزش‌ها، مهارت‌ها و تجربیات متنوع و رفتارهای روزمره افرادی که استخدام می‌کنید. انواع تعاملاتی که بین کارکنان رخ می دهد.

 • ماموریت، چشم انداز و ارزش ها

شفافیت ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها و اینکه آیا آنها صادقانه منعکس‌کننده باورها و فلسفه‌های سازمان شما هستند. اینکه چقدر برای کارکنان شما الهام ‌بخش هستند، و اینکه تا چه حد مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها پایدار هستند، به طور گسترده ارتباط داده می‌شوند.

 • محیط کار

اشیاء، مصنوعات و سایر علائم فیزیکی در محل کار شما. این موارد شامل عواملی است که افراد روی میزهای خود می‌گذارند، سازمان چه چیزهایی را به دیوارهای خود می‌زنند، چگونه فضا و دفاتر را تخصیص می‌دهد، آن دفاتر چگونه به نظر می‌رسند.

 • ارتباطات

شیوه برقراری ارتباط در محل کار شما. نکته مهم، درجه، نوع و فراوانی تعامل و ارتباط بین رهبران و کارکنان، مدیران و کارکنان، از جمله میزان شفافیت در به اشتراک گذاری اطلاعات و تصمیم گیری است. فرهنگ محل کار مثبت، استعدادها را جذب می‌کند، باعث ایجاد تعامل می‌شود، رضایت تأثیر می گذاررا بیشتر می‌کند و بر عملکرد تأثیر زیادی می‌گذارد. شخصیت کسب و کار شما تحت تاثیر همه چیز قرار می گیرد. رهبری، مدیریت، رویه‌های محل کار، سیاست‌ها، مردم و فرهنگ‌های بیشتر تأثیر قابل‌توجهی دارند.

فرهنگ محیط کار-003

فرهنگ محیط کار چه ویژگی هایی دارد؟

در اینجا پنج ویژگی از یک فرهنگ محیط کار مثبت وجود دارد که در حین کار با سازمان‌ها با اندازه‌های متفاوت دیده ایم.

 • ارتباط خوب
 • فرصت های رشد
 • فرهنگ همکاری
 • سیستم های پاداش
 • هدف قوی و ارزش های اصلی

فرهنگ کار سالم منجر به رضایت کارکنان و افزایش بهره وری می‌شود.

کارکنان باید با یکدیگر صمیمانه رفتار کنند. افراد باید به همکارانشان احترام بگذارند. غیبت کردن کاملاً  مورد غیرحرفه ای است. برای داشتن یک فرهنگ محیط کار سالم باید از آن اجتناب کرد. از درگیری‌ها و سیاست‌های زشت در محل کار، هیچ چیز موفقیتی به دست نمی‌آید.

هر کارمند باید به عنوان یک کارمند با شخصیت رفتار کند. جانبداری منجر به بی انگیزگی کارکنان و در نهایت فرهنگ کاری ناسالم می‌گردد. کارمندان را فقط باید از روی کارشان قضاوت کنیم نه چیز دیگری. روابط شخصی باید کاملا برداشته شود. اجازه دهید کارمندان احساس کنند برای سازمان خود فردی مهم هستند. از کسانی که عملکرد خوبی نداشته اند انتقاد نکنید، در عوض از آنها بخواهید برای دفعه بعد مشکلات خود را برطرف نمایند. به جای اینکه سریعا اخراج کنید، یک فرصت بیشتر به آنها بدهید تا مشکلشان را رفع کنند.

بحث در محل کار را تشویق کنید. کارمندان باید در مورد مسائل بین خود بحث کنند تا به نتایج بهتری برسند. رهبران و مدیران تیم باید مرتباً با زیردستان تعامل داشته باشند. شفافیت در همه سطوح برای روابط بهتر بین کارکنان و فرهنگ کار سالم ضروری است. دستکاری اطلاعات و دستکاری داده ها یک نه شدید در محل کار است.

سازمان باید خط مشی‌های کارمند دوستانه و دستورالعمل‌های به شکل عملی داشته باشد. انتظار اینکه یک کارمند در روز تولدش تا پاسی از شب کار کند، موردی غیرعملی است. قوانین و مقررات باید به نفع کارکنان باشد. کارکنان باید آراستگی سازمان را حفظ کنند.

 فعالیت های تیم سازی را برای پیوند دادن کارمندان به یکدیگر ترویج دهید. برگزاری برنامه های آموزشی، کارگاه‌ها، سمینارها و ارائه برای ارتقاء مهارت‌های موجود کارکنان. آنها را برای روزهای سخت آماده کنید. آنها باید تحت هر شرایط عجیب و غریب یا تغییر در فرهنگ کاری آماده باشند.

یک سازمان زمانی شکل می‌گیرد که افراد با پیشینه‌های مختلف و علایق گوناگون در یک مجموعه مشترک دور هم جمع می‌شوند. این افراد در یک سازمان در جهت اهداف و مقاصد آن که به شورت از پیش تعریف‌شده است، تلاش  می‌کنند.

کارکنان دارایی‌های یک سازمان هستند و حفظ آراستگی و فضای محیط کار برای آنها ضرورت دارد.

ویژگی های کلیدی یک محیط کار سالم چیست؟

 • ارزش های مثبت
 • فضای آرام و مولد
 • تعهد به تعالی
 • ارتباط باز و صادقانه
 • همکاری، حمایت و توانمندسازی
 • حس شوخ طبعی
 • شفقت، احترام و تفاهم
 • انعطاف پذیری
فرهنگ محیط کار-002
فرهنگ محیط کار-

ایجاد فرهنگ محیط کار سالم

هیچ میانبری برای ایجاد بهترین فرهنگ محیط کار سالم وجود ندارد. هر فرهنگ منحصر به فرد نیاز یک کسب و کار است. اما، برای شروع، ما پنج روش اثبات شده در مورد چگونگی بهبود فرهنگ محل کار خود، صرف نظر از صنعت خاصی، داریم.

    – روابط کارکنان را تقویت کنید. روابط قوی در محل کار می تواند منجر به افزایش ارتباطات موثر شود. با میزبانی از فعالیت‌های پیوند گروهی مانند شام تیمی یا یک شب نوشیدنی، از این سرمایه گذاری کنید تا کارمندان شما بتوانند یکدیگر را بهتر بشناسند.

    – ویژگی های جهانی را ایجاد کنید که کارکنان از کارفرمایان به دنبال آن هستند. همکاری، حمایت و احترام به عنوان ویژگی‌های جهانی که کارمندان از کارفرمایان خود به دنبال آن هستند، شناسایی شد. شما می‌توانید با اطمینان از اینکه آنها را در وظایف کاری روزانه خود قرار می‌دهید، از رشد این ویژگی‌ها حمایت کنید. این می‌تواند شامل کار گروهی، بازخورد تالار گفتگو و برنامه‌های راهنمایی باشد.

    – محل کار راحت هیچ کس نمی خواهد در یک محیط سمی کار کند. این باعث می شود احساس ناراحتی، قدردانی نشدن و کم ارزش شدن داشته باشید. بنابراین مطمئن شوید که دفتر شما محیطی دلپذیر برای همه کارمندان شماست. ممکن است به سادگی داشتن چند گیاه اداری، یک کاناپه اداری یا یک انباری انبار شده باشد.

    – آموزش توسعه شغلی یادگیری هرگز متوقف نمی شود. این مهم است که به تیم خود آموزش‌های توسعه ای ارائه دهید تا بتوانند مهارت‌های خود را ارتقا داده و به رهبران بهتری تبدیل شوند. این باعث می‌شود که آن‌ها به خاطر مشارکت‌شان احساس قدردانی کنند، که به افزایش بهره‌وری، عملکرد و مشارکت کمک می‌کند.

    – مراقب فرسودگی شغلی باشید. استراحت نقش مهمی در عملکرد دارد. اگر کارکنان شما بیش از حد کار می کنند و استرس دارند، این می‌تواند یک شاخص کلیدی باشد که فرهنگ محیط کار شما ناسالم است. با تشویق کارکنان به ترک به موقع در صورت امکان، می توانید به طور چشمگیری نتایج فرهنگی را بهبود بخشید. اگر پرسنل شما بیش از حد پر بار هستند و احتمالاً فرسوده می‌شوند، ممکن است بخواهید برای کاهش بخشی از این استرس و کاهش غیبت ناشی از خستگی، کارمندان موقت بیاورید.

فرهنگ محیط کار-004
فرهنگ محیط کار

مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران و همراهی با متولیان اصناف در گرایش‌های مختلف. مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینه‌های مدیریت، برنامه ریزی چرخه فعالیت، تحقیقات بازار و فروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کار گردیده است.

هدف از خدمات این گروه مشاوره، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط می‌باشد!

گروه مشاوره سیدی سابقه همکاری با واحدهای خدماتی و صنعتی متفاوتی را در رزومه فعالیتی و پژوهشی خود دارد. آنچه در گروه مشاوره سیدی انجام می‌شود، خلق، پرورش، ظهور وعملیاتی سازی ایده، ایجاد کسب و کار، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفایی می‌‌باشد.

شماره تماس: 09-88288307-021


برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.


1 thought on “خصوصیات و اهمیت فرهنگ محیط کار سالم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *