رسالت و اهداف

 

گروه سیدی

اهداف و رسالت ها

مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران و همراهی با متولیان اصناف در گرایش های مختلف ، مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینه های مدیریت ، برنامه ریزی پرخه فعالیت ، تحقیقات بازار  و فروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کار گردیده است .

هدف از خدمات این گروه مشاوره ، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط میباشد !

گروه مشاوره سیدی سابقه همکاری با واحدهای خدماتی و صنعتی متفاوتی را در رزومه فعالیتی و پژوهشی خود دارد. آنچه در گروه مشاوره سیدی انجام می شود، خلق ایده نو ، پرورش ایده ، ظهور ایده ، عملیاتی سازی ایده ، ایجاد کسب و کار ، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفایی میباشد .
ویژگی که ما را نسبت به سایر مشاورین متمایز ساخته است مدیریت عملیاتی ، بازاریابی عملیاتی، تدوین برنامه جامع تبلیغات، تجاری سازی، مهندسی فروش، مدیریت برند و برندسازی و همچنین تدوین برنامه بازاریابی و فروش سیستماتیک شده است.

 

مشاوره رایگان کسب و کار

جهت تسریع در امر مشاوره و حمایت از کسب و کار های تازه تاسیس ، این گروه آماده ارائه خدمات به صاحبین این مجموعه های اقتصادی میباشد .

هدف از خدمات این گروه مشاوره ، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط میباشد !

در کل مشاور بازاریابی میبایستی با هدف تدوین استراتژی استارتاپ موارد متعددی را مورد بررسی قرار دهد :

  • تحقیقات بازار برای خلق نام و شعار تجاری برای خروجی استارتاپ
  • تحقیقات بازار با هدف اعمال ساز و کار تجاری برای استارتاپ
  • تحقیقات بازار با هدف شناسایی رفتار مصرف کننده و خلق شیوه های بازار یابی
  • ایجاد کمپین های تبلیغاتی و همسوسازی با بودجه تبلیغات
  • همسوسازی سازمان با شیوه و اهداف تبلیغات
  • تهیه گزارشات آماری از اثربخشی وضعیت تبلیغات و کمپین های بازاریابی
  • بازنگری طرح ها بازاریابی با رشد سازمان یا تحولات بازار

 

گروه سیدی

به ما اعتماد کنید

ویژگی که ما را نسبت به سایر مشاورین متمایز ساخته است مدیریت عملیاتی ، بازاریابی عملیاتی، تدوین برنامه جامع تبلیغات، تجاری سازی، مهندسی فروش، مدیریت برند و برندسازی و همچنین تدوین برنامه بازاریابی و فروش سیستماتیک شده است.