عوامل موثرتبین سند چشم انداز به لحاظ نظری

تفکر مدیران عالی در ایجاد یک سند چشم انداز روشن وشفاف بسیار حائز اهمیت می باشد مراحل زیر بطور شفاف زمینه ای  برای شناخت عوامل تاثیر گذاررا مشخص نموده است.

1- یادگیری :

فراگیری علم و دانش در سازمانها نقش چشم انداز در گذشته و شرایط کنونی اهداف و یا ماموریت ها و استراتژی ها، ساختارها، ارزشها، فرهنگ و نقش قوتها و ضعف ها، وحدت گرائی و آنچه که جهت موفقیت مورد نیاز است بررسی آینده بر اساس درک واگاهی آشکار از شرایط جاری و تعیین عوامل شکل دهنده بعنوان اغاز تبیین چشم انداز استفاده نمود.

سند چشم انداز

2- چگونگی تفکر در مورد آینده :

شروع فکر کردن برای فردا و آینده در رابطه با توسعه فعالیت ها، مبادلات تجاری، تمرکز بر روند تغییرات بالقوه در سطح بازار ها و تولیدات، بورس بازان عمده و قوانین اساسی و شرایط محیطی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و تکنولوژی و سیاسی را می توان نام برد.

3-تعیین ذینفعان :

تعیین تمام گروهها و یا هر یک از آنها که در آینده و منافع شان در معرض خطر قرار دارد چه امروز و چه فردا ممکن است در نتایج سند چشم انداز نقش داشته باشند که عبارتند از هیات مدیره سرمایه گذاران، کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان و نمایندگان رسانه ای ارتباط جمعی در سازمانها  جهت جذب اینگونه گروهی و نقش آن به لحاظ علاقمندی خاص انها اهداف و نیازها و تصورات انها معطوف گردیده است.

سند چشم انداز

4-چگونگی اهداف نهائی – سازمانها و یا کسب و کار :

تعیین اهداف سند چشم انداز بطور دقیق با پاسخ سوالاتی بعنوان نقش سازمانها چگونه باید باشد، اهداف نهائی سازمان چگونه باشد و چشم انداز باچه مشکلاتی مواجه است مهمترین عامل حفظ این نکته است که باید ذهن و فکر همواره نسبت به اهداف مشخص باشد.

5- تمرکز بر موفقیت ها

تمرکز به ضرورت موفقیت ها یکی از الزامات مدیریت ها در دهه آینده می باشد و بیشتر به نتایج مولفه های مدیریتی باز می گردد بنابراین هر یک از اعضای سازمان و یا کسب و کار باید احساس کند که بخشی از سازمان بشمار می آیند هرچند توانائی دستیابی به آنرا ندارند.

6- تعیین منابع

تعیین منابع سرمایه گذاری در سند چشم انداز همه موارد از جمله منابع انسانی و پولی و تسهیلات مالی و اعتبارات اعم از داخلی و خارجی را در بر می گیرد و نقش بخش خصوصی و عمومی بطور مستقیم در موفقیت و یا ناکامی چشم انداز ها را مشخص می سازد.

7- مدیریت قیاسی

چشم اندازها براساس دستورالعمل هایی که از سوی مدیریت ارشد جهت اجراء با استفاده از رهبری و توانائی ها بر مبنای برتری چشم انداز ها و یا ازطریق کارکنان سازمان یا کسب و کار جهت برنامه ر یزی و اجراء استفاده می شود تعیین می گردد.

8- نقش جامعه

با توجه به روشهای مرتبط با سلسله مراتب طراحی و تدوین استراتژی که بر مبنای ساختار قیاسی از بالا به پایین میباشد شرایط مدیریتی بر مبنای سلسله مراتب سنتی جهت ایجاد سازمان وکسب و کاررا نشان  می دهد. لذا هر کسی می تواند بر این عقیده استوار باشد که نگاه بر چشم انداز و رویکرد اهداف سازمانی بر اساس تدوین برنامه های استراتژیک از سوی مدیران ارشد آن دستگاه می باشد.

سند چشم انداز

که نیازهای خودش را جهت طراحی و تدوین نمودن استراتژی هاو یا اجرای برنامه ها بر اساس چشم انداز به لحاظ درک واقعی عامه از چشم انداز قرارمی دهد لازم است گامهای اساسی در تدوین یک سند چشم انداز شامل ارزیابی سازمان تحت شرایط جاری و آمادگی برای تغییر شرایط و همچنین فرآیند طراحی و تعیین سند چشم انداز و شناخت موانع و اجرائی نمودن چشم انداز در عمل و تداوم شرایط بهبود در چشم انداز وجود داشته باشد.

در زمینه سند چشم اندازمی باید به طرح بیانیه چشم انداز و گسترش چشم انداز اولیه و ایجاد آمادگی برای تغییر و دریافت بازخور درک مدیران، گسترش دید محیطی و برآیندی از آینده و آزمون چشم انداز اولیه و همچنین بیان مجدد چشم انداز بر مبنای مستندات جمع آوری شده توجه نمود.

مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران و همراهی با متولیان اصناف در گرایش‌های مختلف. مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینه‌های مدیریت، برنامه ریزی چرخه فعالیت، تحقیقات بازار و فروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کار گردیده است.

هدف از خدمات این گروه مشاوره، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط می‌باشد!

گروه مشاوره سیدی سابقه همکاری با واحدهای خدماتی و صنعتی متفاوتی را در رزومه فعالیتی و پژوهشی خود دارد. آنچه در گروه مشاوره سیدی انجام می‌شود، خلق، پرورش، ظهور وعملیاتی سازی ایده، ایجاد کسب و کار، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفایی می‌‌باشد.

شماره تماس: 09-88288307-021


برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *