مدیریت ساخت

مدیریت ساخت چیست؟ مدیریت ساخت یک سرویس حرفه ای است که صاحب (های) پروژه را با مدیریت موثر برنامه ، هزینه ، کیفیت ، ایمنی ، دامنه و عملکرد پروژه فراهم می کند. مدیریت ساخت با کلیه روشهای تحویل پروژه سازگار است. مهم نیست تنظیمات ، مسئولیت مدیر ساخت به عهده مالک و یک پروژه موفق است.

در هسته اصلی آن ، یک پروژه سرمایه ای از سه حزب تشکیل شده است :

1- مالکی که پروژه را به بهره برداری می رساند و پروژه را مستقیماً تأمین مالی می کند یا از طریق روش های مختلف آن را تأمین مالی می کند.

2- معمار / مهندسی که پروژه را طراحی می کند.

3- پیمانکار عمومی ، که بر امور روزمره نظارت دارد و پیمانکاران فرعی را مدیریت می کند.

construction

موفق‌ترين مديران داراي نبوغ خاصي هستند كه مي‌توانند چكيده و جان كلام را از ميان انبوهي از اطلاعات دريابند و آنرا به سرعت به ديگران منتقل سازند

 

construction
construction
construction

4 مرحله مدیریت پروژه ساخت و ساز

4 مرحله مدیریت پروژه ساخت و ساز
هنگام مدیریت یک کار ساخت و ساز ، اهداف خاصی وجود دارد که باید در نظر بگیرید. شما به صورت مرحله ای به آنها می رسید. 

طرح
طراحی یک مدیریت و پروژه ساخت چهار بخش دارد. این مسئولیت مدیر پروژه است که مطمئن شود طرح شما با کد ساخت و سایر مقررات مطابقت دارد.

1)مفهوم. نیازها ، اهداف و اهداف پروژه چیست؟ شما براساس اندازه پروژه ، سایت اختصاص داده شده برای ساخت و طراحی واقعی ساختمان خود تصمیم خواهید گرفت. این شامل لیستی برای هر اتاق یا فضای مورد بررسی است که شامل تمام داده های مهم است.
2)طرح شماتیک. این طرحی است که تمام قسمت های مختلف ، مواد ، اندازه ها ، رنگ ها ، بافت ها و ... را مشخص می کند. شامل طبقه ، ارتفاعات و غیره ، حتی یک طرح سایت.
3)طراحی را توسعه دهید. این نیاز به تحقیق دارد. چه موادی برای استفاده وجود دارد؟ چه تجهیزاتی مورد نیاز خواهد بود؟ مواد چقدر است؟ اکنون برای انعکاس این تصمیمات ، نقشه های اصلی مرحله قبل را اصلاح می کنید. دانستن رمزهای ساختمانی محلی و رعایت آنها در این مرحله مهم خواهد بود.
4)اسناد قرارداد را با هم بگیرید. این مشخصات نهایی نقشه و ساخت است. پیمانکاران خارجی از آنها برای پیشنهاد کار استفاده می کنند.