بازاریابی آفلاین

بازاریابی آفلاین

پیشینه بازاریابی آفلاین بازاریابی آفلاین قدیمی ترین اصل بازاریابی به شمار میرود و از زمانی که معاملات در جوامع انسانی...
ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ ایمیل مارکتینگ بهره برداری از ابزار پر سرعت جهت توسعه روابط با مخاطبین است !ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی...
بازاریابی رویدادی+ 4 اصل

بازاریابی رویدادی+ 4 اصل

بازاریابی رویدادی از جمله بهترین راهکارهای بازاریابی برای افزایش فروش است . رمز موفقیت در یک بازاریابی رویدادی شناسایی صحیح...
بازاریابی جامعه گرا

بازاریابی جامعه گرا

بازاریابی جامعه گرا بازاریابی جامعه گرا برگرفته بر حمایت اجتماعی مخاطبین و مصرف کنندگان میباشد .بازاریابی جامعه گرا یا بازاریابی...
بازاریابی کمینی

بازاریابی کمینی

بازاریابی کمینی چیست؟ هر اقدام بدون مجوزی که منجر به بهره برداری تبلیغاتی برندها از رقابت ها شده و یا...
بازاریابی درون گرا

بازاریابی درون گرا

بازاریابی درون گرا یعنی توسط ابزارهای بازاریابی که در اختیار داریم بتوانیم بدون اینکه به مخاطب التماس کنیم آن ها...
بازاریابی ها و تنوع آن 

بازاریابی ها و تنوع آن 

مشتری، شریان حیات دنیای کسب  وکار است. اگر این شریان به هر علتی قطع شود، چه تولیدکننده  و چه خدمات ...
بازاریابی مستقیم

بازاریابی مستقیم

بازاریابی مستقیم بازاریابی مستقیم عبارت است از برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان فعلی و بالقوه از طریق ابزارهای تبلیغاتی ....
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي

بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي

بازاريابي داخلي هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير بازاريابي داخلي، تعهد سازماني، رفتار شهروندي سازماني بر بازارگرايي و جنبههاي داخلي...
1 2