بازاریابی رسانه ای

بازاریابی رسانه ای

بازاریابی رسانه ای بازاریابی رسانه ای نوعی استراتژی عملیاتی در بازاریابی آنلاین بشمار میرود . بازاریابی رسانه ای به کسب و کارها...
تعریف بازاریابی(متخصصین) :

تعریف بازاریابی(متخصصین) :

تعاریف بازاریابی از نگاه متخصصین : متخصصان مختلف با دید و نگاه های متفاوت تعریف بازاریابی را از نگاه خود...
ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ ایمیل مارکتینگ بهره برداری از ابزار پر سرعت جهت توسعه روابط با مخاطبین است !ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی...
بازاریابی رویدادی+ 4 اصل

بازاریابی رویدادی+ 4 اصل

بازاریابی رویدادی از جمله بهترین راهکارهای بازاریابی برای افزایش فروش است . رمز موفقیت در یک بازاریابی رویدادی شناسایی صحیح...
بازاریابی درون گرا

بازاریابی درون گرا

بازاریابی درون گرا یعنی توسط ابزارهای بازاریابی که در اختیار داریم بتوانیم بدون اینکه به مخاطب التماس کنیم آن ها...
بازاریابی ها و تنوع آن 

بازاریابی ها و تنوع آن 

مشتری، شریان حیات دنیای کسب  وکار است. اگر این شریان به هر علتی قطع شود، چه تولیدکننده  و چه خدمات ...
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي

بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي

بازاريابي داخلي هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير بازاريابي داخلي، تعهد سازماني، رفتار شهروندي سازماني بر بازارگرايي و جنبههاي داخلي...
1 2 3