نقش رسانه‌های اجتماعی در برندسازی کسب وکار

نقش رسانه‌های اجتماعی در برندسازی کسب وکار

رسانه‌های اجتماعی در برندسازی کسب وکار اندازه دیده شدن یک نام تجاری را افزایش داده...
چرا برندسازی برای کسب و کار اهمیت بالایی دارد؟

چرا برندسازی برای کسب و کار اهمیت بالایی دارد؟

چرا برندسازی برای کسب و کار تا این اندازه اهمیت دارد؟ برندسازی دربردارنده چه مواردی...
اثرات متقابل گردشگری و اقتصاد

اثرات متقابل گردشگری و اقتصاد

در این مقاله به اثرات متقابل گردشگری و اقتصاد می‌پردازیم. پیشینه جهانگردی(توریسم) بسیار طولانی است....
اهمیت مشاوره کسب و کار !

اهمیت مشاوره کسب و کار !

اهمیت مشاوره کسب و کار ! شاید این ذهنیت که یک حساب پس انداز مناسب...
مکاتب اصلی شکل گیری استراتژی

مکاتب اصلی شکل گیری استراتژی

ما با ترکیب تعاریف استراتژی ارائه شده به وسیله محققان ممتاز در شکل گیری استراتژی...
مزیت رقابتی پایدار

مزیت رقابتی پایدار

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که «جهان امروز بسیار...
فنون تجزیه و تحلیل شغل

فنون تجزیه و تحلیل شغل

مدیریت منابع انسانی و تحقق اهداف پرسنلی مستلزم تحقیق، بررسی، شناسایی دقیق مشاغل موجود در...
عوامل موثرتبین سند چشم انداز به لحاظ نظری

عوامل موثرتبین سند چشم انداز به لحاظ نظری

تفکر مدیران عالی در ایجاد یک سند چشم انداز روشن وشفاف بسیار حائز اهمیت می...
عملگرایی راه نجات شرکت ها

عملگرایی راه نجات شرکت ها

عملگرایی عملگرایی زمانی به وجود می آید که سازمان ها با هم رقیب بوده و...
شاخصه در سازمان

شاخصه در سازمان

شاخصه در سازمان یا ماموریت سازمان بیان كننده علت وجودی سازمان می‌باشد و وجه تمایز...
1 2