اثرات متقابل گردشگری و اقتصاد

اثرات متقابل گردشگری و اقتصاد

گردشگری پیشینه جهانگردی(توریسم) بسیار طولانی است. هرچند شاید همیشه قطارهای پرسرعت، هواپیما و کشتی‌های تفریحی...
اهمیت مشاوره کسب و کار !

اهمیت مشاوره کسب و کار !

اهمیت مشاوره کسب و کار ! شاید این ذهنیت که یک حساب پس انداز مناسب...
مکاتب اصلی شکل گیری استراتژی

مکاتب اصلی شکل گیری استراتژی

ما با ترکیب تعاریف استراتژی ارائه شده به وسیله محققان ممتاز در شکل گیری استراتژی...
مزیت رقابتی پایدار

مزیت رقابتی پایدار

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که «جهان امروز بسیار...
فنون تجزیه و تحلیل شغل

فنون تجزیه و تحلیل شغل

مدیریت منابع انسانی و تحقق اهداف پرسنلی مستلزم تحقیق، بررسی، شناسایی دقیق مشاغل موجود در...
عوامل موثرتبین سند چشم انداز به لحاظ نظری

عوامل موثرتبین سند چشم انداز به لحاظ نظری

تفکر مدیران عالی در ایجاد یک سند چشم انداز روشن وشفاف بسیار حائز اهمیت می...
عملگرایی راه نجات شرکت ها

عملگرایی راه نجات شرکت ها

عملگرایی عملگرایی زمانی به وجود می آید که سازمان ها با هم رقیب بوده و...
شاخصه در سازمان

شاخصه در سازمان

شاخصه در سازمان یا ماموریت سازمان بیان كننده علت وجودی سازمان می باشد و وجه...
استراتژی تبلور سازمانی

استراتژی تبلور سازمانی

تبلور سازمانی برای دستیابی به اهداف نهائی و استراتژی ماهیت تبلور سازمانی در سازمانها به...