مدیریت تجارت الکترونیکی

مدیریت تجارت الکترونیکی

مدیریت تجارت الکترونیکی تجارت الکترونیکی شیوه خرید و بازاریابی میلیون ها نفر را تغییر داده است. در حال حاضر مدیریت...
مفهوم ارزش مشتری

مفهوم ارزش مشتری

ارزش مشتری چیست؟ ارزش مشتری شایستگی  و ظرفیت محصول یا خدمات را می سنجد و آن را با گزینه های...
شبکه اجتماعی در مدیریت

شبکه اجتماعی در مدیریت

اثرات شبکه اجتماعی در مدیریت چگونه است؟ شبکه های اجتماعی فعالیت های کسب و کار را در قرن 21 متحول...
هوش هیجانی و تاثیر آن در مدیریت

هوش هیجانی و تاثیر آن در مدیریت

اگر به این هدف فکر میکنید که در نقش یک رهبری باشید ، یک المان احساسی موجود است که باید...
اعتماد به نفس بسیار بالای مدیریت

اعتماد به نفس بسیار بالای مدیریت

اعتماد به نفس بسیار بالای مدیریت ، تأمین مالی داخلی و سرمایه گذاری  سرمایه گذاری کردن نقش بسیار اساسی در...
مدیریت خرده فروشی

مدیریت خرده فروشی

 مدیریت خرده فروشی چیست؟ مدیریت خرده فـروشی روندی است که به مشتریان کمک می کند کالاهای مد نظر خود را...
استراتژی های تـامیـن و تـولیـد

استراتژی های تـامیـن و تـولیـد

استراتژی های تـامیـن و تـولیـد کششی و رانشی تعریف کلی :        اصول و مبانی تولید ، فرایند ی است...
فرصت در علوم مدیریت

فرصت در علوم مدیریت

تعریف فرصت در علوم مدیریت از فراهم شدن عوامل بروز منفعت ! دیر زمانی است که تشخیص فرصت به عنوان...
تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک

در دنیای فعلی که تکنولوژی با پیشرفت شگرفی روبرومی باشد بر این نکته تاکید فراوان می شود که مدیران ارشد...
رویکردهای مختلف تحول سازمانی

رویکردهای مختلف تحول سازمانی

تحول سازمانی در رابطه با آغاز فرآیند تحول سازمانی از کدام سطح سازمانی خواهد بود، نظریات گوناگونی وجود دارد برخی...
تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک

تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک نقش کلیدی در موفقیت سازمانها در میدان رقـــابت دارد. این نوع برنامه ریزی اگر به درستی تدوین...
تاثیرهوش معنوی برعملکرد کارکنان

تاثیرهوش معنوی برعملکرد کارکنان

از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به...
انواع پرداختهای تشویقی

انواع پرداختهای تشویقی

در حال حاضر بسیاری از کارکنان تنها حقوق یا دستمزد ساعتی نمی‌گیرند، بلکه آنها از انواع پاداشها و مزایا و...
نگرش مدیریت در اثربخشی سازمان

نگرش مدیریت در اثربخشی سازمان

اثربخشی سازمان بر کسی پوشیده نیست که امروزه موفقیت کسب و کار و اثربخشی سازمان تا حد زیادی بر پایه...
مدیریت پاداش

مدیریت پاداش

مدیریت پاداش سازمانها براین باورند که نیروی انسانی به عنوان منبع اصلی ایجاد ارزش در سازمان و به عنوان مزیت...
سازوکارهای مدیریت استراتژیک

سازوکارهای مدیریت استراتژیک

شرایط امـروز اقتصاد جهانی بی تردید لازمه بقای بنگاه ها و نهادهای خدماتی مجهز شدن به نظام ها و سازوکارهای...
سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک

سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک

این مقاله سه رویکرد برتر مدیریت استراتژیک دیدگاه سازمان صنعتی، دیدگاه فرآیندی و دیدگاه مبتنی بر منابع- که تاثیر زیادی...
مديريت تحول سازماني

مديريت تحول سازماني

مديريت تحول سازماني مديريت تحول سازماني كه نوعي استراتژي بهسازي است از اواخر دهه 1950 و اواخر دهه 1960 مطرح...
تاثیر برنامه ریزی استراتژیك

تاثیر برنامه ریزی استراتژیك

برنامه ریزی استراتژیك تاثیر برنامه ریزی استراتژیك در سازمانهای امروزی بركسی پوشیده نیست.  برنامه ریزی استراتژیك را كوششی نظام یافته...