برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک

برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک

برنامه ریزی منابع انسانی یکــــی از عناصر عمده در مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی...
مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک

مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک

منابع انسانی در سازمان های کوچک اگر چه بیشتر دانش ما درباره‌ی مباحث سنتی منابع...
آشنایی با مفاهیم سرمایه انسانی

آشنایی با مفاهیم سرمایه انسانی

مفاهیم سرمایه انسانی با توجه به تغییرات چشمگیر در محیط‌های سازمانی اجتماعی و تشدید عرصه...
مدیریت نیروی انسانی در عصر امروز

مدیریت نیروی انسانی در عصر امروز

واحد مدیریت نیروی انسانی با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و افزایش بکارگیری اینترنت،...
رویکرد نوین مدیریت استراتژی منابع انسانی

رویکرد نوین مدیریت استراتژی منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، عبارتست از: مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی...
طراحی سیستم اطلاعات منابع انسانی

طراحی سیستم اطلاعات منابع انسانی

سیستم اطلاعات منابع انسانی از نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع در سازمان و درکسب...
منابع انسانی درعرصه جهانی کسب وکار

منابع انسانی درعرصه جهانی کسب وکار

منابع انسانی در کسب و کار این مقاله به بحث و بررسی موضوعها و مسائل...
چالش های مدیریت منابع انسانی

چالش های مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی امروزه اطلاعات و دانش با زندگی بشر چنان درهم آمیخته شده است...
نقش برنامه ریزی نیروی انسانی و بهینه سازی آن

نقش برنامه ریزی نیروی انسانی و بهینه سازی آن

برنامه ریزی نیروی انسانی به سازمان کمک می کند تا از وضعیت نیروی انسانی خود،...
الگوی جامع تـوانمندسازی منـابع انـسانی

الگوی جامع تـوانمندسازی منـابع انـسانی

از آنجا که تـوانمندسازی منـابع انـسانی باارزش‌ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی...
عرضه نیروی انسانی با استفاده از زنجیره مارکوف

عرضه نیروی انسانی با استفاده از زنجیره مارکوف

به منظور بررسی چگونگی  پیش بینی عرضه داخلی  نیروی انسانی در سازمانها، تحقیقی  با استفاده...
استراتژی های کارکردی مدیریت منابع انسانی

استراتژی های کارکردی مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی مفهوم مدیریت منابع انسانی، از اواسط دهه هشتاد میلادی معرفی شد و...
1 2