استراتژی های کارکردی مدیریت منابع انسانی

استراتژی های کارکردی مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی مفهوم مدیریت منابع انسانی، از اواسط دهه هشتاد میلادی معرفی شد و...
نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی

نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی

با ورود فناوری اطلاعات به سازمان، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می شود. این...
الگوهای ارزیابی در فرایند مدیریت منابع انسانی

الگوهای ارزیابی در فرایند مدیریت منابع انسانی

الگوهای فرایند مدیریت منابع انسانی ارزشیابی مشاغل بعنوان ضابطه یافتن جایگاه مشاغل، دارای مزایای بیشماری...
توسعه منابع انسانی در آغاز هزاره سوم

توسعه منابع انسانی در آغاز هزاره سوم

توسعه منابع انسانی فرق گذاشتن بین مدیریت منابع انسانی (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT = HUM) و...
آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی

آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی

دراین تحقیق سعی شده ضمن شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی وزارت بازرگانی...
1 2