رویکرد نوین مدیریت استراتژی منابع انسانی

رویکرد نوین مدیریت استراتژی منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی مدیریت استراتژی منابع انسانی، عبارتست از: مرتبط ساختن مدیریت استراتژی منابع...
منابع انسانی درعرصه جهانی کسب وکار

منابع انسانی درعرصه جهانی کسب وکار

منابع انسانی در کسب و کار این مقاله به بحث و بررسی موضوعها و مسائل...
چالش های مدیریت منابع انسانی

چالش های مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی امروزه اطلاعات و دانش با زندگی بشر چنان درهم آمیخته شده است...
الگوی تـوانمندسازی منـابع انـسانی

الگوی تـوانمندسازی منـابع انـسانی

الگوی جامع تـوانمندسازی منـابع انـسانی از آنجا که تـوانمندسازی منـابع انـسانی باارزش‌ترین عامل تولید و...
استفاده از زنجیره مارکوف درعرضه نیروی انسانی

استفاده از زنجیره مارکوف درعرضه نیروی انسانی

زنجیره مارکوف در عرضه نیروی انسانی به منظور بررسی چگونگی  پیش بینی عرضه داخلی  نیروی...
استراتژی های کارکردی مدیریت منابع انسانی

استراتژی های کارکردی مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی مفهوم مدیریت منابع انسانی، از اواسط دهه هشتاد میلادی معرفی شد و...
مدیریت منابع انسانی ونقش فناوری اطلاعات در آن

مدیریت منابع انسانی ونقش فناوری اطلاعات در آن

با ورود فناوری اطلاعات به سازمان، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می شود. این...
الگوهای ارزیابی درفرایند مدیریت منابع انسانی

الگوهای ارزیابی درفرایند مدیریت منابع انسانی

الگوهای ارزیابی فرایند مدیریت منابع انسانی ارزشیابی مشاغل به عنوان ضابطه یافتن جایگاه مشاغل، دارای...
توسعه منابع انسانی در آغاز هزاره سوم

توسعه منابع انسانی در آغاز هزاره سوم

توسعه منابع انسانی فرق گذاشتن بین مدیریت منابع انسانی (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT = HUM) و...
1 2