بحران و چالش استراتژی

چالش های برنامه ریزی استراتژی

چالش های برنامه ریزی استراتژی: برنامه ریزی استراتژی برطرح های بلند مدت دلالت دارد.سازمان های زیادی به چهارچوب زمانی سـه تا پنـج ساله برای این برنامه ها وابسته می باشند با وجود این چهارچوب زمانی چندین چالش وابسته به طرح های بلند مدت وجود دارد که موجب خلق یک طرح جامع...

ادامه مطلب

کاهش هزینه

کاهش هزینه

کنترل و کاهش هزینه چالش همیشگی سازمانها : بی تردید لازمه بقای سازمان ها ، بنگاه ها و نهادهای خدماتی در شرایط امـروز اقتصاد جهان، تجهیز به نظامها و سازوکارهای مدیریت استراتژیک هزینه در (تولید کالا و خدمات ) با قیمتهای قابل رقابت و پاسخگویی سریع به فرصتها است. سازمان های تولیدی...

ادامه مطلب

استراتژی کارساز

استراتژی های هزاره سوم

استراتژی های کارساز برای دستیابی به بهترین ها در هزاره سوم اشاره می نماید تدوین استراتژی، با یک فرایند سیستماتیک و گام به گام ساماندهی می شود . در عین حال در هر گام، با تکیه بر الگوهای تفکر استراتژیک، زمینه فهم عمیق موضوعها و کسب دانش لازم در خلق  استراتژی های...

ادامه مطلب

روند برنامه ریزی

راه تو را میخواند

تاثیر برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای امروزی بر کسی پوشیده نیست ! برنامه ریزی استراتژیک را کوششی نظام یافته برای اجرای استراتژی های اصلی سازمان و بکارگیری آن در جهت تحقق مقاصد سازمان می دانند. اهداف سازمان را با توجه به رسالت آن تعیین و از طریق مطالعات محیطی و فرصت ها...

ادامه مطلب

تحول سازمانی

رویکرد تحولات سازمانی

تحول سازمانی به فرآیندی برنامه ریزی شده و نظام‌مند گویند. با بهره گیری از ارزشها و اصول علوم رفتاری کاربردی در سازمانها در پی افزایش اثربخشی فردی و سازمانی عمل مینماید . در رابطه با آغاز فرآیند تغییر از کدام سطح سازمانی خواهد بود ، نظریات گوناگونی وجود دارد . برخی معتقدند، تغییر...

ادامه مطلب

مدیریت ژاپنی

مدیریت ژاپنی

آنچه که مدیریت ژاپنی را محقق میسازد ، توازن چهار عنصر توسعه در یک تراز است ! 1- عنصر مدیریت برای رهبری 2- عنصر فرهنگ برای خواستن 3- عنصر دانش برای دانستن 4- عنصر فناوری برای توانستن مدیریت قبل از این‌ که یک علم باشد، هنر است . هنر را نیز بدون استعداد و آموزش نمی‌توان...

ادامه مطلب

ماموریت سازمان ها

شاخصه سازمان

مأموریت سازمان بیان کننده علت وجودی سازمان می باشد و وجه تمایز شرکت ها از یکدیگر را موجب میشود. مأموریت سازمان دارای ویژگی‌های است : 1-      سازمان را بدان گونه که هست و آنچه در نظر دارد می توان معرفی نمود . 2-      به اندازه محدود بوده باشد که بعضی از فعالیتهای مخاطره...

ادامه مطلب

مزیت استراتژی

استراتژی ماهیت تبلور سازمانی

 برای دستیابی به اهداف نهایی در سازمانها به منظور رقابت با سایر سازمانها باید از استراتژی بهره گرفت. اسـتـراتـژی منطق تجاری را برای سازمان به ارمغان می آورد. اگر هدف اینست که سازمان بهبود پیدا نمایند و عملکرد مطلوبی داشته باشند باید استراتـژی را به گونه ای طراحی نمایند که سازمان را...

ادامه مطلب

منافع برنامه ریزی استراتژیک

چراهای برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت در دهه های اخیر با شیوه های نوین برنامه ریزی از قبیل برنامه ریزی های استراتژیک آشنا شدند . با توجه به تحولات استراتژیک، لازمه این نوع برنامه ریزی برای حیات سازمان ها الزامی بنظر میرسید . در این نگارش به مزایای برنامه ریزی استراتژیک بیشتر خواهیم پرداخت : 1- برنامه ریزی استراتژیک...

ادامه مطلب

مکاتب استراتژی

مکاتب شکل گیری استراتژی

همه نظریات مختلف از جمله نظریات مدیریت بر اساس ساختار ذهنی یک یا چند نظریه پرداز بوجود آمده است. پارادایم معنی یک نوع نگرش یا بینش به یک موضوعی است که شامل مجموعه‌ای از تفکرات و تصورات و ارزشهاست. نظریات، مدل ها و مفاهیم حوزه مدیریت استراتژیک هم شامل همین حالت است. یعنی...

ادامه مطلب