نقش انگیزش در عملکرد منابع انسانی

نقش انگیزش  در عملکرد کارکنان چیست؟

فرهنگ کار مثبت و جو سازمانی مناسب به نتایج موثر برای یک شرکت کمک شایانی مینماید. با به کارگیری این نوع استراتژی، قادرهستیم بازده وتعامل کارمندان را افزود، همچنین محیطی را برای نوآوری به وجود آورد. با این وجود، این مزیتها منحصرا با انگیزه و عملکرد کارکنان حاصل میشود.

بهبود انگیزش گروه میتواند بهره وری شرکت را تا بیافزاید. به علاوه، نشان دهنده این است که منابع انسانی راضی، شاد و با انگیزش تا 50٪ بهره وری بالاتری دارند.

در این مورد، انگیزش بوسیله کریگ پیندر به عنوان گروهی از منابع انسانی داخلی و خارجی تعریف می شود. رفتارمنابع انسانی را مشخص میکند، شکل، جهت، شدت و مدت آن را تعیین میکنند. تعامل مابین محیط و فرد این محرک شخصی را بیدار می کند، این به طور مستقیم بر عملکرد هر یک از همکاران تأثیر می گذارد.

سازمانهای با عملکرد بالا، افراد مبتکر و حلال مشکلات را استخدام و فعال میکنند. اشخاصی را استخدام میکنند که فرصت ها را می یابند و ابتکارعمل را برای تست ایده های نوین میگیرند.

هر سازمانی در ازای کمترین تلاش بیشترین خروجی را انتظار دارد.  راه رسیدن به این هدف داشتن منابع انسانی است که صرفاً علاقه مند به انجام وظایف پیش روی خود نباشند. بر اساس یک مطالعه، ازهر 10 کارمند فقط 2 نفر کاملاً موافق بودند که به خاطرمدیریت عملکردشان انگیزش انجام کارهای متمایزتررادارند.

زمانی که کارمندان با نقشی که به آنها محول گردیده احساس حمایت میکنند ، انگیزه عملکرد بالا تقلیل می یابد.

نقش انگیزش در عملکرد کارکنان 4

تأثیرات انگیزش کارمندان بر فعالیت شما چیست؟

انگیزش تحت تأثیر نیروهای انسانی داخلی و خارجی، محرک های اجتماعی، بیولوژیکی،عاطفی وشناختی است. این گونه رفتار افراد را راهنمایی میکند تا در کنارهم سخت کار کنند وبه هدف از مشخص برسند.

یک مثال بسیارساده رسیدن به هدف هنگامی اتفاق میافتد که منافع شخصی و شرکتی همسو و متوازن باشد. در این حالت، منافع مشترک هر دو سو به عنوان یک محرکی انگیزش، کارمندان را ترغیب میکند. با این وجود، اگر کارمند انگیزه نداشته باشد، ضررهایی که میتواند اتفاق بیافتد مهم است.

این نارضایتی میتواند به وسیله عوامل متفاوتی به وجود آید. مانند مشکلات مدیریت سطوح بالا، شرایط بد درمحیط کار، حقوق پایینتر از معمول، خستگی وکار زیاد در محیط کار.

تأثیرات منفی نیروی انسانی در شرایط بد کاری عبارتند از:

 • افزایش تعداد غیبت ها
 • افزایش گردش مالی
 • کاهش بهره وری و سود شرکت و همچنین عملکرد کارکنان

ایجاد انگیزش در نیروی انسانی این سناریو را متحول میکند واحتمال تعامل کارمندان را می افزاید. علت این امر این است که آنها به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از شرکت احساس ارزش می کنند. بعلاوه، تشخیص متمایزعملکرد آنها برای آنها ضرورت دارد تا تفهیم شوند که نقش آنها درمقابل نتایجی که بدست آمده چیست.

نقش انسان در انگیزش کارکنان چیست؟

قسمت منابع انسانی نقش بسیاراستراتژیکی در سازمان ها دارد. بوسیله فعالیتهای آنها، میتوان انگیزش را بالا برد و بدین ترتیب، کیفیت تعادل زندگی وکار را برای کارمندان خویش افزود. به همین منوال، جو سازمانی می تواند موجب بهبود و تأثیر مستقیم بر بهره وری شود.

مدیریت منابع انسانی باید درک کند که انگیزش ارتباط مستقیمی با بهبود عملکرد فردی کارمندان دارد. به این ترتیب شما میتوانید روی این خصیصه به شیوه استراتژیک کارکنید تا از نتایج مدنظر سازمان استفاده کنید.

چگونه این کار را انجام دهیم؟

جواب این سوال درحرکتی پنهان است که توانایی بالقوه اشخاص را تقویت و حفظ میکند. هدف تشویق خلاقیت، اعتماد به نفس افراد وابتکار است.

انگیزش کارمندان متخصصان را قادر سازد تا با روندهای تولیدی و شخصی، همیشه با در نظر داشتن مهارت ها، کیفیت ها و شخصیت هایشان، تعاملات پویا داشته باشند. بنابراین، کار گروهی مورد تشویق قرار میگیرد تا گروه برای رسیدن به اهداف سازمانی استراتژیهای اصول، وسایل واهداف ایجاد کند.

تمامی این عملیات باید براساس مأموریت، چشم انداز و ارزشهای شرکت هدایت شود. زیرا به وسیله آنها است که سیاستهای منابع انسانی با استراتژیهای سازمانی همسو میشوند. با این حال هرگز نباید از سرمایه انسانی بی خبرشد، زیرا سرمایه اصلی سازمان به حساب می آید.

چه تدابیری می توانند برای بهبود انگیزه وعملکرد کارکنان به کاربرده شود؟

برای اطمینان از انگیزش وعملکرد نیروی انسانی، نقش منابع انسانی باید به درستی اجرا شود. فراترازدرک بخش نظری کار، درک راهبردهایی که میتوانند اتخاذ شوند نیز ضرورت دارد، زیرا شاید درعمل به کار گرفته شوند.

نقش انگیزش در عملکرد کارکنان 6

برای تفهیم بهتراین موضوع، به چند تکنیک اشاره میکنیم که میتوانند در این مورد عملی باشند.

 • اهداف عملکردی را اجرایی نمایید.

اهداف عملکردی یکی از مهمترین شیوه های تشویق انگیزش و تعامل کارکنان است. این پاداش را میتوان به سبک های متنوعی از جمله پاداش، جوایز، پیشرفت شغلی و غیره نمایش داد.

به منظور رسیدن به نتایج مثبت، مهم است که اهداف به اندازه کافی بلند پروازانه باشند تا بتوانند سودآوری را تحریک کنند در حالی که امکان موفقیت دارند. تعیین یک هدف غیر واقعی موجب ایجاد نتیجه عکس میشود و موجب ایجاد دلهره و مشکل در گروه میشود.

 • موضوعات مثبت را به رسمیت بشناسید

باید برای کارکنانی که نگرش موفقی دارند ارزش قایل شود. این موضوع حرفه ای است که هم اکنون درخواست میشود، زیرا انعطاف و پویایی بالاتری را برای کار به ارمغان می آورد. بعلاوه، شناخت به اندازه پرداخت مهم و ضروری است.

پس، انتقال بازخورد مثبت و تعارفات کار محور نسبت به کارمند نشان میدهد که نگرش مثبت از چشم دور نمیماند. برنامه شغلی سندی است که برجسته می کند هر فردی برای ارتقا و توسعه حرفه ای می تواند انجام دهد. ایده ایجاد قوانین و مراحلی است که باید دنبال شود. به منظور تعریف حداقل زمان مورد نیاز دریک موقعیت معین قبل ازاینکه واقعیت امکان ارتقا وجودداشته باشد، به کاربرده میشود. پس، کارمندان میتوانند تحولات را به طورموثرپیاده سازی کرده ونگرشهای صحیحی را برای رسیدن به آنجا به وجود می آورد.

 • سرمایه گذاری کردن در آموزش کنیروی انسانی

آموزش یکی از مهمترین ابزارهای تشویق بهبود عملکرد و انگیزش نیروی انسانی است. آموزش نیروی انسانی نیز نوعی شناخت و قدردانی است. هرحوزه ای که هستید، مطمئن شوید که دردوره های حرفه ای، فنی ، کارشناسی ارشد و …سرمایه گذاری میکنید. با تخصص در این سمینارها و گفتگوها، کارمند نتایج خود را بهبود میبخشد و انگیزش مشخصی برای ماندن در شرکت دارد.

 • تحریک خلاقیت

نوآوری منحصرا بوسیله خلاقیت قابل استفاده است. بنابراین ، مدیران منابع انسانی نباید از اتخاذ فنونی که به این فرایند کمک می کنند، هراس داشته باشند. این روندها برای پیشرفت به انعطاف پذیری نیازمند است، زیرا ساختار اغراق آمیز موجب تقلیل اعتماد به نفس متخصصان میشود.

فیسبوک پلنی بنام “Hackamonth”  اجرایی نمود که به کارکنان فرصت میدهدتا به مدت یک ماه درتیم وپروژه دیگری فعالیت کنند. پس ادغام بین گروه ها تحریک می شود وافراد حرفه ای میتوانند دیدگاه ها وتجربیات جدیدی ازهمتایان خود بدست آورند.

 • کانالهای ارتباطی باز و شفاف در نظر بگیرید.

مدیران منابع انسانی باید تمایل داشته باشند در مورد هر موضوعی با کارمندان صحبت کنند. مشکلات، اضطرابها و ناامیدیهای احتمالی بایستی به اشتراک گذاشته شود تا با آنها برخورد شودوتأثیرات منفی برای سازمان ایجاد نکنند. به این ترتیب میتوان قبل از دیدن نتایج نامطلوب، حوادث را رصد نمود و اختلافات را حل کرد.

 • فیدبک های ثابتی را ارائه دهید

این حلقه های بازخوردبه کارمند نشان میدهد که چه بخشهایی ازکارشان راضی کننده تر است وباید درکدام زمینه ها تمرکزکنند.

مزیت سیستم ارزیابی عملکرد  درچیست؟

ارزیابی عملکرد کارمندان ابزارمناسبی یک شرکت موفق است. هدف از ارزیابی عملکرد یک همکاریا گروه بوسیله شناسایی، تشخیص وتجزیه وتحلیل نتایج به دست آمده و رفتار متخصصان است.

با ارزیابی میتوان تصمیمات بهتری گرفت و انتظارات حرفه ای را با فرهنگ سازمانی هم مسیر نمود.

 مزایای دیگر عبارتند از:

 • شناسایی و تعیین مهارتهایی که باید برای بهبود عملکرد ایجاد شوند
 • استاندارد سازی ارزیابی ها برای عینی تر ساختن آنها
 • افزایش بهره وری تیمی و فردی
 • ایجاد یک محیط کار مشارکتی
 • افزایش تعهد حرفه ای ها
 • تقویت مدیریت و تیم ها
 • تمرکزنمودن  بر نتایج و اهداف
 • درک کردن عملکرد تجاری شرکت

فقط در صورت تقلیل مداوم بهره وری و تغییر در روحیه کارکنان، زنگ های هشدار به صدا درمی آید. درنتیجه ، بهره وری روبه کاهش میرود، خدمات به مشتری شامل ضررمیشود وشاید تیم شما بهره وری اش پایین رود.

درک رابطه بین انگیزش و بهره وری کارکنان برای ایجاد نیروی انسانی متعهد ضرورت دارد. درنظرگرفتن این ابتکار میتواند به شما کمک کند مواردی را در شروع ازبین ببرید. این ابتکارشرایط منفی را قبل از اینکه تأثیر جدی بر کسب و کارشما بگذارد ، متحول میکند.

نقش انگیزش در عملکرد کارکنان 2

مزایای انگیزش نیروی انسانی

کارمندان با انگیزش نه تنها برای دستیابی به اهدافشان راهنمایی میشوند، بلکه از سمت همکارانشان نیز کمک و حمایت میکنند.

زمانی شخصی به سازمان شمامتعهد است، این معنی را میدهد که بین اهداف مورد نظرشرکت شمااهداف شخصی و شغلی خودهمسومیشوند. این افراد از سمت خود راضی هستند و به گسترش فکری و تجربی ادامه میدهند.

زمانی تمام گروه شما انگیزه داشته باشد، فعالیتهای شما کارآمدتر می شوند.احتمالاً شاهد همکاری و ارتباط بیشتر بین نیروی انسانی  خواهید بود.

مزایای دیگر انگیزش در کارمندان :

 • حل مسئله و خلاقیت پیشرفته
 • بهره وری بالای خروجی و کاهش زمان چرخش
 • ابتکار و پاسخگویی بیشتر.
 • شهرت تجاری بهبود یافته به عنوان کارفرمای متقاضی
 • افزایش اشتیاق به منظور پیشرفت حرفه ای در میان منابع انسانی
 • استفاده کارآمدتر و بهره ورتر از منابع سازمان
نقش انگیزش در عملکرد کارکنان 5

چگونه انگیزش را درنیروی انسانی افزایش دهیم؟

 1. رهبری موثر

در جهت داشتن نیروی کار با انگیزش بالا، به مدیرانی با انگیزه نیاز دارید. اگربین شیوه گفتن وعملکرد مدیریت تفاوتی است، انتظارنداشته باشید که کارمندان ایده های نوین شما را با مشتاقانه پذیرا باشند.

 • شناخت به طور منظم

زمان آن رسیده که عملکرد قدیمی را از پنجره به بیرون بیاندازیم. این مدلهای پاداش غیرشخصی منجر به بازخورد استاندارد می شود که غالبا این فرصت را میدهد تلاش های بیشتری کنید. اعطای مزایای این سیستم ها میتواند مدت ها زمان ببرد

اگر انتظاردارید یک بهبود ثابت وواقعی انگیزه و بهره وری ببینید، تأیید وشناخت باید یک فعالیت منظم درتجارت شما باشد.

 • ارتباط دو طرفه منسجم

با بهبود بخشیدن به کانالهای ارتباطی آغاز کنید. هر چند وقت یک بار مدیران در سطح شخصی با تیم های خود چک می کنند؟ خواه یک جلسه ملاقات گاه به گاه در قهوه خانه باشد یا یک نفره ماهانه. داشتن را ارتباط مکررکه روابط محیط کار را تقویت میکند، نیروی انسانیرا قادر میسازد تا مدیران را قابل اعتماد ببینند.

 • ارزش های شرکت ورودی

پیش ازاینکه از کارمندان خود بهره وری بیشتری بخواهید، مطمئن گردید که آنها کاملاً در ارزشها واهداف سازمان قرار دارند.

چشم انداز تجاری خود را روشن کرده و ارزش های شرکت خود را در فرهنگ محل کار جای دهید. وقتی کارمندان ارتباط روشنی بین تلاش های خود و مراحلی که تجارت شما برای دستیابی به اهداف خود برمی دارد مشاهده کنند ، سطح بالاتری از تعامل و انگیزه را تجربه خواهید کرد.

 • بازخورد را بخواهید

اگر احساس می کنید همه جعبه ها را علامت زده اید اما هنوز در تلاش برای ایجاد محیطی هستید که امیدوارید ، وقت آن است که از کارمندان خود بازخورد بخواهید. آنها از مدل پاداش و شناخت فعلی شما چه لذت می برند؟ آیا وقتی صحبت از یادگیری و پیشرفت است ، آنها به حمایت بیشتری نیاز دارند.

مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران. همراهی با متولیان اصناف در گرایش های مختلف و مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش. گرایش ها: درزمینه های مدیریت، برنامه ریزی چرخه فعالیت، تحقیقات بازاروفروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کارگردیده است .

هدف از خدمات این گروه مشاوره، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط میباشد !

گروه مشاوره سیدی سابقه همکاری با واحدهای خدماتی و صنعتی متفاوتی را در رزومه فعالیتی و پژوهشی خود دارد. آنچه درگروه مشاوره سیدی انجام میشود، خلق ایده نو، پرورش، ظهوروعملیاتی سازی ایده، ایجاد ورشد کسب و کارتا مرحله شکوفایی میباشد .

شماره تماس:44053033-021

فیلمی در رابطه با انگیزش کارکنان و رابطه آن با عملکرد آنها

نمایش فیلم


برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *