درباره ما


کسب و کار ها و یا سازمان ، مجموعه ای متشکل از برنامه ها و منابع و راهبرد ها برای دستیابی به هدفی خاص میباشد .
ما با درک نیاز سازمان ها برنامه ای تدوین میکنیم و شیوه اجرای بهینه آن را در پلن های راهبری برای بهبود کسب و کار به شما ارائه میدهیم !

این تار نما به همت تیمی متخصص با هدف توسعه دانش مدیریت و آموزش در امر بازاریابی راه اندازی شده است .

این تیم با مدیریت مهندس سیدی در زمینه های تحقیقات بازار ، برندینگ ، بازار یابی ، بازار سازی و منابع انسانی تا مرحله تدوین استراتژی های کسب و کار خدمات متنوعی را ارائه می نماید .

اعضای این تیم متشکل از دانش آموختگان و فعالان امر مدیریت و اقتصاد میباشند که با تحلیل شرایط هر نوع کسب و کار با توجه به شرایط بازار و بحران های موجود در همان صنف راهکارهای عملی را برای رشد و تعالی سازمان ها ارائه مینمایند .

  • ما درکار شما هستیم تا احساس آرامش بیشتری کنید !

در جوامع در حال توسعه سیستم مدیریتی موفق تر است که سیاست و اهداف کلان مجموعه ها را با تلاش تیم اجرایی در یک سناریوی عملیاتی به عرصه نمایش میگذارد ، این اقدام به گونه‌ای آگاهانه برای دستیابی اثربخش و کارآمد به اهداف سازمانی تدوین شده است.

در بازارهای رقابتی و بخصوص کشور های در حال توسعه ، نیاز به توسعه و بهبود با قابیت انعطاف پذیری و همچنین پاسخ گویی کسب و کار ها به نیاز بازار از اهمیت بالایی برخوردار میباشد .

امروزه شاهد این امر هستیم که بسیاری از  کسب و کار یا سازمان ها با رقابت فزاینده و بازاری نامطمئنی مواجه میباشند و به واسطه فن آوری های نوین و همچنین ترفیع انتظارات و نیازهای مشتریان نسبت به رشد و تغییر نیاز بازار عقب تر قرار گرفته اند .

وضعیت بحرانی موجود ، موجب اصلاحات عمده ای در چشم انداز راهبردی کسب و کارها ، اولویت های کسب و کار و بازبینی الگوهای سنتی کسب و کار و حتی الگوهای نسبتاً معاصر مدیریت شده است.

در گذشته کسب و کار یا سازمان ها بازسازی چرخه ها و مهندسی مجدد را در پاسخ به تغییرات بازار هدف انتخاب می کردند ، اما اکنون دیگر رویکردها و راه حل های گذشته قابلیت و توانایی خود را برای مقابله با چالش های سازمانی و محیط بیرونی از دست داده اند و پیشنهاد میگردد سبک های مدیریتی جدید در بخش های سازمان یا کسب و کار جاری شود .

برای آشنایی بیشتر با توانمندی تیم ما در 21 شاخه مدیریتی خدمات خود را به شمت دوستان گرامی معرفیی مینماییم !

گام نخست مدیریت استراتژیک :

مقصود از تدوین استراتژی این است که مأموریت کسب و کار یا شرکت یا سازمان تعیین شود.

متناسب با هر صنعت تلاش داریم با شناسایی عواملی که در محیط خارجی کسب و کار یا سازمان را تهدید می کنند همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی مجموعه ها وسازمان ها با هدف تعیین خط مش های بلند مدت، برنامه ای را تدوین کنیم که مجموعه اقتصادی گامهایی استوار را در امر تعالی سازمانی بپیماید .

تدوین و متقابلا پیاده سازی استراتژی ها ایجاب می کند که یک بنگاه اقتصادی یا سازمان مبتنی بر اهداف سالانه ، سیاست ها یی تعیین کنده ای را در بخش های مختلف تامین ، تولید ، فروش و حتی منابع انسانی اتخاذ کند از این رو  یکی از اصلی ترین بخش های خدماتی این گروه همایت مدیران در امر تدوین استراژی میباشد .

گام دوم مدیریت عملیاتی :

مقصود از مدیریت عملیاتی این است که هر مجموعه اقتصادی جهت نیل به هدف نیازمند یک رهبریت قاطع میباشد .

این تعریف چه در مجموعه های بزگ که تیم مدیرتی در قالب هیئت مدیره نقش تدوین استراتژی را دارند چه مجموعه های اقتصادی کوچک وجود دارد و شخصی که مسول اجرای و کنترل استراتژی میباشد مدیر عملیاتی خواهد بود ، از این رو شخصیت ، توانایی و نگرش فردی این پست نقش مهمی در سرنوشت سازمان خواهد داشت .

تیم ما با این باور که متصدی پست مدیریت توانایی های بلقوه ای را دارا است تلاش میکند با ارائه راهکار های مختلف در زمینه های منابع انسانی ، بازار ، اقتصاد و …. دید برون سازمانی مدیر اجرایی را برای شناسایی مشکلات و ریسکهای مجموعه افزایش دهد .

گام سوم مدیریت فروش :

مقصود از مدیریت فروش کنترل و تضمین حیات مجموعه های اقتصادی است .

هدف هر کسب و کار ایجاد درآمد میباشد و اگر منابع مالی را به عنوان خون برای برای بدنه سازمان تصور کنید عدم کنترل این خون حیات مجموعه را با خطری جدی روبرو خواهد کرد . فروش ،مجموعه فرایند هایی در جذب نیرو و تشکیل تیم، هماهنگی عملیات ، تحلیل بازار ، تدوین سبد کالا ، اجرای تکنیک های فروش است که به یک کسب و کار این امکان را می دهد تا به اهداف خود برسد .

مشاورین تیم سیدی با تحلیل بازار ، تحلیل مشتریان ، بررسی رقبا و رهبران بازار میتوانند یک استراتژی حضور ، تداوم و رشد را در بازار برای سازمان تدوین کنند و متناسب با نوع استراتژی تیم بازار یابی ، تیم بازار سازی و تیم فروش را تشکیل دهند و از همه مهم تر در تحلیل فروش نقاط ضعف سازمان را مرتفع کنند .

گام چهارم مدیریت بازاریابی :

مقصود از مدیریت بازاریابی کنترل لحظه ای سازمان در بازار رقابتی است .

بازاریابی یک فعالیت برنامه ریزی شده توام با زمان بندی، نظم و انضباط سازمانی است که با انجام تکنیک ها و روش ها امکان فروش محصول یا خدمت شرکت را فراهم می سازند. به اشتباه این وظیفه در فروش متصور میگردد در صورتی که برای پیشرفت صحیح اهداف فروش این بخش بطور مجزا باید برنامه ریزی و مدیریت شد ، البته اهداف ، برنامه ها و نتایج این بخش در راستای سیاست های فروش میباشد . از این رو این برای پیاده سازی و کنترل نیازمند یک مدیریت مستقل میباشد .

مدیریت بازار یابی یک امر خطیر و حساس به شمار میرود که نیازمند کسب اطلاعات آماری ، فرهنگی در طیف گستره مخاطبین است که میتواند بسیار هزینه بر میباشد ، از این رو تیم کرشناسان ما با توجه به ارتباط گسترده با منابع داده میتوانند راهنما و کمک رسان مدیریت بازار یابی مجموعه ا باشند .

گام پنجم مدیریت زنجیره تأمین :

مقصود از مدیریت تامین ایجاد یک چرخه سالم در مواد خام کسب و کار است .

زنجیره تأمین درمیان کسب و کار های مختلف تعابیر گوناگونی دارد ولی با این باور که سازمان شما چه تولید کننده باشد ، چه توزیع کنند و چه خدمات رسان برای ارائه خدمات نیازمند دارایی ها است که هرچه این داشته ها با هزینه کمتری تامین شود آن کسب و کار قرت رقابتی بیشتری خواهد داشت .

تیم ما متناسب با صنعت شما میتواند با ارائه مشاوره های حقوقی زنجیره تامین شما را ایمن کند و بار نگرانی از وقفه در خوراک اولیه مجمعه اقتصادی شما را بطور چشمگیری کاهش دهد .

گام ششم مدیریت منابع انسانی :

مقصود از مدیریت منابع انسانی تدوین استراتژی ، شناخت و بررسی  توانمندی های نیروی انسانی میباشد .

تحلیل رفتار فردی و تاثر آن در راندمان جمعی یک عامل کلیدی و چالشی برای مدیران به شمار می رود .

این امر بر تمام مدیران مسجل است که تا تیم اجرایی ساماندهی نشود و ذر راستای پیشبرد اهداف تلاش نکند هیچ برنامه رو به رشدی را نمیتوان برای مجموعه های اقتصادی در نظر گرفت .

این امر ما را بر آن داشت که در مراحل گزینش نیرو برای مجموعه ها شیوه نامه ای را تدوین کنیم که متناسب با نیاز سازمانها برای مجموعه گزینش صورت گیرد و این امر مدیریت منابع انسانی را در طی روند پیاده سازی استراژی کاری با بهبود چشمگیری همراه می سازد .

 ایجاد یک همبستگی و انسجام در میان نیروهای انسانی یک مجموعه ، دانش مدیریتی دیگر است که همواره دغدغه مدیران میباشد . روابط سازمانی و چرخه های کاری یک دانش مدیریتی در امر صرفه جویی هزینه ، اثر بخشی بالا ، کاهش مشکلات درون سازمانی و مسئولیت پذیری تیم اجرایی میباشد .

مدیریت منابع انسانی بسنده به مزیت های فوق نیست و هدف تیم مدیریتی سیدی بر آن است تا با ارائه تئوری های نوین در این امر تیم اجرایی را بگونه ای ارتقا دهد تا این گروه بازوی قوی برای غلبه بر ضعف های مجموعه باشند و در ایجاد یک رابطه مبتنی بر آموزش بهبود متقابل نیروی انسانی ، آفزایش نوآوری ،خلاقیت و انعطاف پذیری و در نهایت اثر بخشی مثبت نیرروی انسانی در رشد سازمان را در بر خواهد داشت .

گام هفتم مدیریت روابط عمومی :

مقصود از مدیریت روابط عمومی حفظ و کنترل روابط درون سازمانی و برون سازمانی با مصرف کنندگان است .

روابط عمومی از طریق برقراری ارتباط بین کسب و کار و مصرف کنندگان با اجرای برنامه های مشخص، هدف بر تصویر سازی ذهنی برند برای آنها دارد و با ارئه خدمت شخصیت خوب سازمان را برای حفظ و ارتقا ارتباط با مخاطبین متبلور میکند .

تیم متخصصین ما با ارائه طرح های حمایتی هم هزینه برای سازمان ها ارتباط مخاطبین را با سازمان مستمر کرده و از این طریق دید برون سازمانی را برای کنترل بازار و اصلاح مشکلات درون سازمانی تحلیل میکند .

گام هشتم مدیریت تدارکات :

مقصود از مدیریت تدارکات تامین زیر ساخت های لازم برای حذف هر گونه وقفه در برنامه سازمان است .

تداركات يك مجموعه فعالیت ، اصلی و ستادی هر مجموعه اقتصای در جهت رسيدن به اهدافش می باشد و تمامی امور مرتبط با خريد كالا و خدمات مورد نياز برای انجام تمامی فرايندها را در بر مي گيرد. شاید این بخش در کسب و کار های کوچک از اهمیت طیادی برخوردار نباشد ولی در مجموعه های متوسط و بزرگ یکی از بخش های ارتباطی با سایر واحد ها میباشد که به نوعی بخشی از زنجره تامین شناسایی میشود .

واحد تدارکات یک واحد تاثیر گذار در هزینه های تمام شده بشمار میرود که میتواند نقش مهمی در قیمت گداری کالا و حتی فروش ایفا نماید از این رو تیم مشاوره ما با ارائه بستر های سیستمی نظارت و راندمان را در این بخش میتواند افزایش دهد .

گام نهم مدیریت مالی و حسابداری :

مقصود از مدیریت مالی ایجاد ساز و کار نظارت و کنترل قلب تپنده سازمان میباشد .

مدیریت مالی به مجموعه دستور العمل ها و تکنیک هایی گفته می شود که چرخه پولی کسب و کار شما را تامین می کند و یک دور نمای درست و صحیح از وضعیت اقتصادی و مالی سازمان ارائه میکند .

خدمات مالی یک امر کاملا تخصصی است که تیم ما به آن ورود نمیکند ولیکن با تحلیل داده های مالی نقاط شکست و هزینه را در سازمان شناسایی و برای رفع آنها اقدام میکند . تدوین کلیه سیاست ها و برنامه های جاریه سازمان برپایه گزارش های واحد مالی صورت خواهد گرفت از این رو تیم کارشناسان گروه سیدی با اصلاح کدینگ های مالی در صورت نیاز برای دریافت گزارشات آماری دقیق تر به مدیران مالی کمک میکنند .

گام دهم مدیریت تحقیق و توسعه :

مقصود از مدیریت تحقیق و توسعه پویایی سازمان برای عدم جا ماندن از بازار است .

تحقیق و توسعه فرآیندهای بررسی بازار و عرض یابی توانمندی ها برای  ارتقای و بهبود محصولات یا خدمات یا طراحی محصولات یا خدمات جدید می باشد .

تیم مشاورین ما با حضور در بخش های مختلف سازمان و آگاهی از توانمندی مجموعه و بررسی نیاز های بازار با توجه به گزارشا واصله از تحقیقات بازار با رویکد فسلسفه کایزن در امر بلوغ محصول و خدمات ، پیشنهاد های موثری را برای محصولی بهتر ارائه میکنند .

گام یازدهم مدیریت پروژه :

مقصود از مدیریت پروژه هدایت مجموعه ای از اقدامات برای حصول نتیجه است .

مدیریت پروژه در مجموع برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل پروژه ها ازحیث تطبیق بودجه، زمان و پیشرفت کار میباشد که یک هدف مشخص شکل میگیرد .

کنترل پروژه در قالب یک امر مدیریتی نیازمند طبقه بندی وظایف و خدمات ، مدت زمان پیشبینی شده برای هر عملیات و هزینه هر فاز میباشد که بطور لحظه ای کنترل میشود و انحراف معیار شرایط واقعی و شرایط پیش بینی شده تحلیل و اصلاح میشود .

تیم فنی و مهندسی ما با شناسایی پروژه و تصویر سازی فرایند میتوانند برای تهیه یک برنامه کنترلی برای بهبود طول عمر پروژه کمک شایانی به سازمان ها نمایند .

گام دوازدهم مدیریت ریسک :

مقصود از مدیریت ریسک پیش بینی و کاهش یا حذف خطا های احتمالی در روند ها است .

مدیریت ریسک  بستری را فراهم میسازد که در آن شرایط و احتمالات خاص دستیابی به اهداف هر کسب و کار شناسایی می‌شود، و سپس این شرایط بر مبنای احتمال و شدت اثر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در اقدام متقابل یک استراتژی عکس‌العمل در مقابل این احتمالات و ریسک‌ها طراحی شده و در نهایت فرآیند پایش نحوۀ انجام این استراتژی عکس‌العمل تعریف شده و مورد اجرا قرار می‌گیرد.

متخصصین گروه ما با بررسی استاندارد های هر صنعت به بررسی احتمالات وقوع خطاها می پردازند و پس از شناسایی عوامل برای رفع آن دستور العملی را تدوین میکنند .

تجربه نشان داده است در بسیاری از سازمان ها برنامه ها در طول سال یک یا دو بار تدوین شده و بین مدیران توزیع می گردد و مدیران پس از مدتی این برنامه ها را رها نموده و کار همیشگی خود را دنبال می‌کنند.

چرا که برنامه ها به طرح ها، پروژه ها و گام های مشخص و عملیاتی تبدیل نشده‌اند، در چنین حالتی برنامه ریزی هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت.

 از این رو تیم متخصصین و مشاورین ما از مراحل طراحی تا نظارت بر اجرای سیاست های مدیریتی میتوانند حامی تیم مدیریتی شما باشند .

از اینکه ما را انتخاب کرده اید سپاشگزاریم !