مقایسه بازاریابی B2B و B2C ! تفاوت‌ها و شباهت‌ها

آیا در دنیای بازاریابی دیجیتال فعالیتت داشته اید؟ اگر آشنایی با این فضا دارید حتما با انواع کسب و کار و بازاریابی B2B و B2C  آشنایی دارید. آشنایی با بازاریابی B2B و B2C لزوما نشان دهنده این نیست که به استراتژی‌های بازاریابی B2B و B2C نیزشناخت داشته باشید. دربیشتر مواقع،…