دلیل اهمیت منابع انسانی در سازمان

دپارتمان منابع انسانی برای اکثر سازمان‎ها جزء بخش‌های حیاتی محسوب می‌شود. اهمیت منابع انسانی در سازمان از همه جهات ارتباط کارکنان با شرکت، از جمله مزایا و معایب، آموزش، اختلافات ، تقدیر و توبیخ ، اخراج و استخدام  را بررسی می‌کند.

مردم شما مهمترین و ارزشمندترین منبع شما هستند. رفتار منصفانه با کارکنان و عرضه فرصت‌هایی برای رشد آنها به شما کمک می کند تا به مقاصد و اندیشه‌های خود برسید.

دپارتمان منابع انسانی دقیقاًبه چه معنی است؟

منابع انسانی یا  HR واژه ای است که برای تشریح مدیریت و گسترش کارمندان در یک سازمان به کار می‌رود. در مجموع در رابطه با میزان اهمیت منابع انسانی در سازمان همه چیز در ارتباط با افزایش عملکرد کارکنان است.

چرا منابع انسانی تا این اندازه اهمیت دارد؟

در نظر نگرفتن منابع انسانی در شرکت‌ها و سازمان‌های کوچک و متوسط بسیار ​​آسان است. اکثریت کارآفرینان که کسب و کار خود را راه اندازی می‌کنند، با پیش رفتن و پیشرفت شغل‌شان با مدیریت افراد دست و پنجه نرم می‌کنند.

مدیریت کردن کارکنان یک سازمان نیازمند صرف زمان است و همچنین به تسلط و کاردانی خاصی نیاز دارد. منابع انسانی بخشی از تخصص است که بسیاری از صاحبان مشاغل به آن توجه نمی‌کنند و ندارند. در ارتباط با اهمیت منابع انسانی در سازمان چشم پوشی از مهارت‌ها، ارزش منابع انسانی در تجارت خیلی زود دیده نمی‌شود.

با رشد و توسعه یک کسب و کار و تجارت، رهبران اغلب می‌فهمند که زمانی برای مدیریت و استخدام افراد به صورت روزانه امکان پذیر نیست. بازتاب منابع انسانی که ضعیف است را در نظر بگیرید. وقتی کارمندان حس می‌کنند که پشتیبانی نمی‌شوند یا به آنها فرصت داده نمی‌شود انگیزه آنها برای انجام کار ضعیف میگردد.

به عنوان یک کارفرما داشتن مهارت  تخصص کافی در زمینه استعدادیابی، در جذب استعدادها و کارمندان موثر است.  داشتن مهارت همچنین بر مشتریان نیز تأثیرگذار است. موفقیت در انتخاب منابع انسانی تاثیر فراوانی در موفقیت سازمان‌ها در کسب و کارشان دارد.

مسئولیت‌های اصلی منابع انسانی یا  HR چیست؟

یافتن افراد مناسب برای یک بخش در سازمان از کارهای دشوار محسوب می‌شود. فرآیند استخدام کردن می‌تواند ماه‌ها زمان ببرد و اشتباه در آن متحمل هزینه سنگینی است. پیدا کردن مناسبترین در مورد جذب کارمند یا استعداد یکی از اصلی ترین بخش‌های منابع انسانی است. در مورد اهمیت منابع انسانی در سازمان اگر کسب و کارها افراد زیادی را استخدام کنند، ولی در عین حال مناسب نباشند و به درد آن تجارت نخورندآن کسب و کار به طور یقین متحمل ضرر می‌شود.

مدیریت عملکرد و آموزش کارمندان سازمان

مدیریت عملکرد، آموزش و توسعه قسمت بزرگی از منابع انسانی محسوب می‌شود. اغلب همه کارکنان دارای شکاف در مهارت هستند. مدیریت عملکرد کمک شایانی به این مسائل می‌کند.

یک سیستم مدیریت عملکرد اثربخش، به مدیران سازمان این فرصت را می‌دهد تا از کارمندانی که به آن نیاز دارند پشتیبانی کنند. در رابطه با اهمیت منابع انسانی در سازمان همین امر باعث می‌شود افراد مناسب و شایسته آینده را شناسایی کنید.

دیده می‌شود که توسعه کارکنان به مشارکت بهتر افراد، افزایش بهره وری، کاهش گردش کارمندان و فرهنگ کارآمد کمک می‌کند.

آموزش کامل و توسعه شخصی به تقویت هرگونه پیوند ضعیف در شرکت کمک شایانی می‌کند. سرمایه گذاری روی کارکنان سازمان شما را تقویت می کند و به کسب و کار شما مزیت رقابتی می‌دهد.

اهمیت منابع انسانی در سازمان1
اهمیت منابع انسانی در سازمان

منابع انسانی برای سازمان‌ها در تمامی کسب و کارها مهم است. کارشناسان و متخصصین منابع انسانی در یک کسب و کار کوچک که دارای تخصص کامل هستند خدمات زیادی را عرضه می‌کنند. بخش‌هایی که منابع انسانی آنها را کنترل می‌کند، قادر است ضمن تقویت عملیات تجاری، تجربه کارکنان را در کل نیروی کار فزونی می‌دهد.

1. مدیریت استراتژیک در اهمیت منابع انسانی در سازمان

منابع انسانی با اطلاع از چگونگی تأثیر سرمایه انسانی بر موفقیت سازمان، نتیجه غایی سازمان را توسعه می‌دهد. رهبران با مهارت و کاردانی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی در تصمیم گیری‌های شرکتی شرکت می کنند. بر اساس تقاضای کارکنان و احتیاجات آینده نیروی انسانی بر اساس تقاضای مشاغل است.

2. دستمزد و حقوق

کارشناسان پشتیبانی منابع انسانی ساختارهای واقعی ترمیم خسارت به وجود می‌آورند. آنها برای حفظ هزینه‌های جبران خسارت مطابق با وضعیت مالی فعلی سازمان و درآمد پیش بینی شده، نظرسنجی های گسترده ای درباره دستمزد انجام می‌دهند.

3. تجزیه و تحلیل مزایا

متخصصان می‌توانند هزینه‌های شرکت مربوط به گردش مالی، فرسودگی و استخدام کارگران جایگزین را به حداقل رساند. این موارد بسیار برای سازمان مهم هستند زیرا دارای مهارت و تخصص لازم برای مذاکره در مورد بسته های مزایای گروهی برای کارکنان، در بودجه سازمان و مطابق با شرایط اقتصادی می‌باشند. داشتن مهارت لازم هزینه‌های مربوط به گردش مالی، فرسودگی و استخدام کارگران جایگزین را بسیار کم می‌کند.

4. ایمنی و مدیریت ریسک

کارفرمایان وطیفه دارند فضای کاری ایمن ایجاد کنند. متخصصان ایمنی و مدیریت ریسک محل کار از بخش منابع انسانی، رعایت مقررات مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را به وسیله سوابق کاری دقیق و توسعه برنامه در فضای کاری کاهش می‌دهد، مدیریت می‌کنند. متخصصان ایمنی محیط کار همچنین کارکنان را در بالا بردن آگاهی و استفاده ایمن از تجهیزات خطرناک یاری می‌کنند.

5. کاهش مسائل مرتبط با مسئولیت

متخصصان روابط کارکنان منابع انسانی مسئولیت و رویارویی سازمان را درارتباط با سبک‌های نادرست کسب و کارها را کاهش می‌دهند. آنها مسائل محل کار را که بدون حفاظت رها می‌شوند، شناسایی، آنالیز و حل می‌کنند.

6. آموزش و توسعه

کارشناسان مبحث آموزش و توسعه منابع انسانی جهت گیری کارمندان تازه یک بخش مهم در ایجاد یک رابطه پابرجا هستند.. حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی همچنین آموزش‌هایی را عرضه می‌کند که از روش‌های شغلی عادلانه سازمان و توسعه کارکنان برای وظایف نظارتی و مدیریتی حمایت می‌کند.

7. رضایت کارکنان

متخصصان روابط کارکنان در منابع انسانی با فراهم کردن روش‌هایی برای تقویت روابط کارفرما و کارمند به سازمان کمک فراوانی می‌کنند. به این طریق سطح بالایی از کارایی، روحیه و رضایت کارمندان فراهم می‌شود. از کارمندان نظرسنجی می‌کنند، تیم‌های متمرکز به وجود می‌آورند و از کارکنان در مورد رضایت شغلی پرس و جو می‌کنند.  

8. استخدام و راهیابی

استخدام کنندگان منابع انسانی روال استخدام از غربالگری رزومه‌ها تا زمان بندی کردن  مصاحبه‌ها و پردازش کارمندان تازه وارد را مدیریت می‌کنند. به طور کلی آنها اثرگذارترین روش‌ها را برای جذب متقاضیان تعیین می‌کنند.

اهمیت منابع انسانی در سازمان2
اهمیت منابع انسانی در سازمان

9. فرآیندهای استخدام

با در نظر داشتن نیاز نیروی کار سازمان، متخصصان منابع انسانی از نزدیک با مدیران استخدام همکاری لازم را می‌کنند تا تصمیمات استخدامی خوبی گرفته شود. آنها به مدیرانی که با منابع انسانی یا روند استاندارد استخدام آشنایی ندارند راهنمایی می‌کنند. به همین دلیل اهمیت منابع انسانی در سازمان کاملا مشهود است.

10. حفظ رعایت

کارکنان منابع انسانی یقین می‌دهند که سازمان با قوانین مورد نظر تطابق لازم را دارد. آنها مدارک لازم را برای مستندسازی واجد شرایط بودن کارکنان شرکت را تکمیل می‌کنند.

تقریباً در تمامی سازمان‌های دنیا قادر هستیم بخش منابع انسانی را مشاهده کنیم. بخش منابع انسانی این پتانسیل را دارد که مهمترین و با ارزش ترین منابع یک سازمان را مدیریت کند. بدون عملکرد مناسب منابع انسانی، یک سازمان قادر نخواهد بود به سطح بالایی از کارآیی و مدیریت نیروی کار برسد.

وظیفه منابع انسانی در یک سازمان یا شرکت

استخدام – استخدام افراد تازه این امکان را به کسبو کارها می‌دهد که طول عمر بیشتری داشته باشند. دپارتمان منابع انسانی درک روشنی از موقعیت‌های خالی موجود در یک سازمان دارد و اقدامات لازم را برای پر کردن این فضاها را اجرایی می‌کند. جذب کارکنان جدید یک فرآیند طولانی است. این امر با تبلیغات آگهی‌های شغلی جدید، انتخاب افراد داوطلب، بررسی کردن متقاضیان، انجام مصاحبه در مرحله مقدماتی و هماهنگی با مدیرانی که مسئول تصمیم نهایی هستند، همراه است.

ایجاد روابط با کارکنان – بخش منابع انسانی مسئول حفظ روابط با کارکنان در یک محیط کاری می‌باشد. همچنین بر تقویت روابط بین کارکنان متمرکز است. بخش منابع انسانی در موقعیتی است که قادر است انواع تعارضات ایجاد شده در سازمان را پاسخ دهد.

اطمینان از ایمنی کارکنان – توجه همه سازمان‌ها به ایمنی محیط کار بخشی بسیار اساسی است. بخش منابع انسانی اقدامات لازم را برای ایجاد یک محیط کاری ایمن برای کارکنان انجام می دهد.

ارائه مزایا و غرامت به کارکنان – غرامت و مزایایی که باید به کارکنان ارائه شود به وسیله یکی از متخصصان بخش منابع انسانی انجام می‌شود. آن شخص سبک‌های رقابتی پرداخت دستمزد را نیز بررسی می‌کند.

آموزش و توسعه – به کلیه کارکنان یک سازمان باید آموزش مناسب داده شود. این دپارتمان منابع انسانی است که وظیفه ارائه آموزش و توسعه مناسب برای همه کارکنان را بر عهده دارد. اکثر بخشهای منابع انسانی در جهان تمایل دارند علاوه بر آموزش جهت گیری گسترده، توسعه حرفه ای و آموزش رهبری را برای کارکنان ارائه دهند.

چالش‌هایی که متخصصان منابع انسانی با آن روبرو هستند

حفظ استعداد منحصر به فرد – حفظ استعداد منحصر به فرد یک چالش است که به وسیله همه سازمان‌های موجود در جهان حل می‌شود. این متخصصان منابع انسانی هستند که با توجه به اهمیت منابع انسانی در سازمان باید با این چالش مقابله کنند. متخصصان منابع انسانی زمان زیادی را در جهت مصاحبه، استخدام و آموزش کارکنان صرف می‌کنند. اگر آنها نتوانند استعدادی را که استخدام کرده اند حفظ کنند، تمام تلاش خود را بیهوده کرده اند.

تضمین فرهنگ محیط کار – فرهنگ محیط کار باید چالش برانگیز و در عین حال لذت بخش نیز باشد. ایجاد این فرهنگ به عهده کارشناسان منابع انسانی است. فرهنگ محیط کار باید به طور مداوم برای همه کارکنان سازمان نیز صحیح باشد.

مطمئن شوید که کارکنان جدید متناسب با سازمان هستند – متخصصان منابع انسانی هنگام جذب استعدادهای جدید قادر نیستند هیچ اشتباهی انجام دهند. بنابراین، با توجه به اهمیت منابع انسانی در سازمان متخصصان منابع انسانی باید یقین حاصل کنند کارمندانی که استخدام می‌کنند کاملاً با فرهنگ سازمان تطابق دارند یا خیر.

مبارزه با تنوع – همه سازمان‌های خارج از جهان بر ایجاد یک ساختار متنوع نیز متمرکز می‌شوند. بنابراین، متخصصان منابع انسانی مجبورند با تنوع روبرو شوند.

اهمیت منابع انسانی در سازمان4
اهمیت منابع انسانی در سازمان

جمع بندی

بخش منابع انسانی شرکت مسئول ایجاد، پیاده سازی و نظارت بر سیاست‌ها بین کارکنان و تیم مدیریت سازمان است. نقش دپارتمان منابع انسانی در یک شرکت بر همه بخش‌های تجارت اثرگذار هستند. اهمیت منابع انسانی در سازمان مشهود است زیرا منابع انسانی از کارکنان حمایت می‌کند و کارکنان مهمترین منبع شما هستند.

افراد به عنوان منابع انسانی مهم هستند زیرا قادر هستند با استفاده از دانش و مهارت‌ها  از طبیعت برای ایجاد منابع بیشتر بهترین استفاده را ببرند. امروزه همه به منابع انسانی و فناوری سریع نیاز دارند. ازاستخدام فعالیتهایی که افراد مناسب را برای هر نقش مشخص می کند تا برنامه‌هایی که به کارکنان راه‌های بیشتری برای همکاری و ارتباط می‌دهد. اهمیت منابع انسانی در سازمان موجب بهره وری نیروی انسانی می‌گردد.

از شما ممنونیم که مقاله اهمیت منابع انسانی در سازمان را مطالعه کردید. مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران است. این گروه با همراهی با متولیان اصناف در گرایش‌های مختلف، مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینه‌های مدیریت، برنامه ریزی چرخه فعالیت، تحقیقات بازار و فروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کار گردیده است.

هدف از خدمات این گروه مشاوره، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط میباشد!

گروه مشاوره سیدی سابقه همکاری با واحدهای خدماتی و صنعتی متفاوتی را در رزومه فعالیتی و پژوهشی خود دارد. آنچه در گروه مشاوره سیدی انجام می شود، خلق، پرورش، ظهور، عملیاتی سازی ایده، ایجاد کسب و کار، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفایی می‌باشد.

شماره تماس: 09-88288307-021


برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *