حوزه‌های عملکردی منابع انسانی یک سازمان یا شرکت

یک بخشی از  منابع انسانی مسئولیت ایجاد فرآیندهای اداری برای حمایت از کارکنان سازمان است. در اصل، بسیاری از زمینه‌های مهم وکلیدی وجود دارد که نشان می‌دهد حوزه‌های عملکردی منابع انسانی در حال توسعه هستند. از جمله حقوق و دستمزد، بیمه سلامت، نظم و انضباط کارکنان و استخدام کارکنان و…

فرآیند ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها چگونه صوت می‌گیرد؟

فرآیند ارزیابی عملکرد یک واکنش رسمی بین کارمند و مدیر می‌باشد که به صورت یک مصاحبه ساختاریافته برای بررسی و بحث در رابطه با نقاط قوت و ضعف است. این برای توسعه و ترقی مهارت‌ها و دانش فعلی و ارائه مجال بیشتر برای رفاه، توسعه و رشد انجام می‌گردد. برای…

میزان اهمیت مدیریت استعداد شرکت‌های موفق! راز 5 شرکت برتر

نقش انگیزش عملکرد منابع انسانی در تمامی سازمان‌ها و مشاغل حیاتی است، زیرا باید در همه جا تعالی وجود داشته باشد و نه فقط در یک حوزه و بخش. به عبارتی کافی نیست که یک شرکت تصویر برندی در بازار داشته باشد که استعدادهای خوب و مناسب را جذب کند…

مبانی اصول مدیریت منابع انسانی که هر کسب و کاری باید بداند؟

وجود افراد برای موفقیت هر کسب و کاری ضرورت دارد. عملکرد کارمندان می‌تواند یک بدهی یا دارایی در ازاء یک شرکت باشد. همچون یک متخصص منابع انسانی، هر شخص نقشی اساسی در موفقیت شرکت خو دارد. مدیریت منابع انسانی خوب برای مشاغل در هر صنفی و هر اندازه ای مهم…

خصوصیات و اهمیت فرهنگ محیط کار سالم

فرهنگ محیط کار مجموعه ای از نگرش‌ها، باورها و رفتارهایی است که جو منظم یک محیط کار را فراهم می‌آورد. فرهنگ محیط کار مشخص می‌کند که فرد چه اندازه با محیط خود در یک شغل جدید سازگار است. توانایی شخص در ایجاد روابط حرفه ای با همکاران را قراهم می‌کند.…

وظایف معمول یک مدیر منابع انسانی چیست؟ 7 مورد

مدیر منابع انسانی وظایف معمول بخش منابع انسانی را برعهده دارد. این وظایف از جمله استخدام و مصاحبه با کارمندان، مدیریت کردن حقوق، مزایا و مرخصی، و اجرای خط مشی‌ها و سبک‌های کاری شرکت را رهبری و هدایت می‌کند. دراین مقاله عملکردها و وظایف معمول یک مدیر منابع انسانی را…

آیا مدیریت نیروی کار از راه دور می‌تواند موفق باشد؟

مدیریت کار از راه دور چیست؟ مدیریت نیروی کار از راه دور به رهبری و مدیریت کارکنان از راه دور اشاره دارد و از مسائل مدیریت منابع انسانی در عصر امروز است. این مدیریت شامل استخدام و انتصاب کارمندان از راه دور، پیگیری پیشرفت، مشخص کردن و تعریف وظایف و…

اثرات توانمندسازی کارمندان در موفقیت سازمان

پژوهش‌های انجام شده مبنی بر این است که وقتی کارکنان در محل کارشان احساس قدرت دارند، عملکرد شغلی قوی‌تری از خود نشان می‌دهند. همین امرتوانمندی کارمندان را بیشتر می‌کند و رضایت شغلی بالاتری را به وجود می‌آورد و تعهد بیشتری به سازمان نشان می‌دهند. توانمندسازی کارمندان تأثیر مثبت دوگانه در…

مدل‌های منابع انسانی که نیاز است در مورد آن بدانیم!

منابع انسانی در دوراهی مابین جامعه شناسی و نظریه تجارت وجود دارد. تئوری‌ها و علوم فراوانی وجود دارد که به سبک‌های جدید و پی در پی منابع انسانی کمک می‌کند. برخی از این مدل‌های منابع انسانی برای چندین دهه وجود داشته است. برخیددیگر پیشرفت‌های نسبتاً جدیدی در این زمینه کرده…

مرسوم‌ترین مسائل محل کار منابع انسانی

این موضوع واضح و مبرهن است که منابع انسانی موضوعی مهم و سخت است؟به طور یقین اگر در منابع انسانی مشغول به کار هستید، این موضوع را درک کرده اید که هر روز چالش به وجود می‌آید. مسائل محل کار منابع انسانی مسئله ای است که هر روز باید با…