نقش رسانه‌های اجتماعی در برندسازی کسب وکار

رسانه‌های اجتماعی در برندسازی کسب وکار اندازه دیده شدن یک نام تجاری را افزایش داده و میزان بازدید را می‌افزاید. رسانه‌های اجتماعی همچنین به وسعت طرفدارانی که وفادار کسب و کار شما هستند کمک می‌کند. داشتن یک حضور قوی در رسانه‌های اجتماعی به یک برند این فرصت را می‌دهد مشارکت…

چرا برندسازی برای کسب و کار اهمیت بالایی دارد؟

چرا برندسازی برای کسب و کار تا این اندازه اهمیت دارد؟ برندسازی دربردارنده چه مواردی می‌شود؟ و چگونه قادر هستید کسب و کار خود را به شیوه ای برند کنید که تاثیر به سزایی بر مخاطبین داشته باشد؟ این مقاله با هدف آنالیز مارک تجاری می‌پردازد. اینکه مارک تجاری چیست…

اثرات متقابل گردشگری و اقتصاد

در این مقاله به اثرات متقابل گردشگری و اقتصاد می‌پردازیم. پیشینه جهانگردی(توریسم) بسیار طولانی است. هرچند شاید همیشه قطارهای پرسرعت، هواپیما و کشتی‌های تفریحی وجود نداشته است، اما مردم مدتهاست تمایل داشتند که به اماکن دیگرمسافرت کنند. تاریخچه جهانگردی را می‌توان تا اندازه زیادی به پیشرفت‌های تکنولوژی در صنعت حمل…

اهمیت مشاوره کسب و کار !

اهمیت مشاوره کسب و کار ! شاید این ذهنیت که یک حساب پس انداز مناسب می‌تواند سطح کیفی و ایمنی خوبی برای افراد فراهم کند یک امر عمومی در جهان باشد ، ولیکن در کشور های در حال توسعه ازجمله کشورمان ایران با توجه به رشد فزاینده تورم صرفا یک…

مکاتب اصلی شکل گیری استراتژی

ما با ترکیب تعاریف استراتژی ارائه شده به وسیله محققان ممتاز در شکل گیری استراتژی ، تفکر جدیدی را آشکار کرده ایم. با جدا كردن مفهوم استراتژي از فرآيند شكل گيري استراتژي ، مي توان بخشي از سردرگمي راجع به موضوع استراتژي را كاهش داد. معنی استراتژی به عنوان یک…

مزیت رقابتی پایدار

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که «جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است» که در این راستا از ویژگیهای مسلط جهان امروز می توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، مزیت رقابتی پایدار، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات…

فنون تجزیه و تحلیل شغل

مدیریت منابع انسانی و تحقق اهداف پرسنلی مستلزم تحقیق، بررسی، شناسایی دقیق مشاغل موجود در یک سازمان و تهیه شرح شغل و شرایط احراز شغل است که این امر از طریق بکارگیری فنون تجزیه و تحلیل شغل و درادامه طرح طبقه بندی مشاغل صورت می گیرد. فعالیت های مربوط به…

عوامل موثرتبین سند چشم انداز به لحاظ نظری

تفکر مدیران عالی در ایجاد یک سند چشم انداز روشن وشفاف بسیار حائز اهمیت می باشد مراحل زیر بطور شفاف زمینه ای  برای شناخت عوامل تاثیر گذاررا مشخص نموده است. 1- یادگیری : فراگیری علم و دانش در سازمانها نقش چشم انداز در گذشته و شرایط کنونی اهداف و یا…

عملگرایی راه نجات شرکت ها

عملگرایی عملگرایی زمانی به وجود می آید که سازمان ها با هم رقیب بوده و در رقابت، سازمانی پیروز می شود كه استراتژی مناسبی اتخاذ نموده و در طول رقابت با توجه به تغییر شرایط محیط و رقیب و قواعد، مناسب بودن راهبرد ها و برنامه های خود را برای…

شاخصه در سازمان

شاخصه در سازمان یا ماموریت سازمان بیان كننده علت وجودی سازمان می‌باشد و وجه تمایز شرکت‌ها از یکدیگر را موجب می‌شود. رشد و موفقیت نهایی شرکت‌ها و موسسات مستلزم هماهنگی عملکرد کسب کار با نتایجی که انتظار میرود و این نتایج تنها زمانی به وجود می آید که شرکت شما…